(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Onderzoek school en vriendschappen

De koepels van de cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychi­sche Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op verschillende typen scholen en of het volgen van een bepaald type onderwijs effect heeft op hun sociale omgeving.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Dossier partnerschap ouders en leerlingen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken.