Ervaringskennis
20 april 2020

Persona's van jongeren

In opdracht van het Ministerie van SZW is landelijk kennisinstituut Movisie een traject gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken.

Ervaringskennis
20 april 2020

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk met daarin manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Onderzoek school en vriendschappen

De koepels van de cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychi­sche Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op verschillende typen scholen en of het volgen van een bepaald type onderwijs effect heeft op hun sociale omgeving.

(Semi) wetenschappelijk
20 april 2020

Dossier partnerschap ouders en leerlingen

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken.

Uitvoeringspraktijk
20 april 2020

Kennisbank

Kennisbank met informatie voor ouders.