Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie. Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.
Log hier in met je bestaande account of maak via registreren een account aan.

16 september 2020 Nieuw

De zomervakantie is nu echt voorbij en iedereen is weer volop aan het werk. Op school, kinderdagverblijf, bij de jeugdhulp of in wijkteams; dichtbij kinderen of juist op afstand vanuit huis of kantoor. Ook Met Andere Ogen is weer volop in beweging!

> Lees meer..
15 september 2020 Nieuw

We spreken met jeugdpsycholoog Anja Verwoerdt. Zij heeft net haar eerste boek uitgegeven: Onderwijs & Jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken.

> Lees meer..
14 september 2020 Nieuw

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Van belang voor iedereen die betrokken is bij de jeugd, zeker ook op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft er een aantal verzameld.

> Lees meer..
01 september 2020

‘Werken met kleinere groepen is veel beter’
Karin Brandenburg is schoolleider primair onderwijs van de Amsterdamse basisschool De Zuiderzee. Gedurende de afgelopen corona periode heeft zij ervaren hoe goed het werkt voor kinderen en leerkrachten om les te geven in klassen met de halve groepsgrootte.

> Lees meer..
01 september 2020

Toen in maart de scholen dichtgingen was online lesgeven ineens de normaalste zaak van de wereld. Een flinke opluchting voor Reinette de Boer, die twee chronisch zieke kinderen heeft en al jaren strijdt voor afstandsonderwijs. Haar wens voor na de zomervakantie? Dat ieder kind op afstand onderwijs kan blijven volgen.

> Lees meer..
09 juli 2020

In juni hebben we met velen van jullie gereflecteerd op de midterm van Met Andere Ogen. In een tiental bijeenkomsten zijn mooie verwonderpunten en inzichten gedeeld.

> Lees meer..
09 juli 2020

Anouk Knoester werkt sinds vorig jaar september als ambulant begeleider specialistische jeugdhulp voor de pilot Jeugdhulp en onderwijs bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs de Meierij. ‘Als een kind op school vastloopt, zien we dat de ouders vaak tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen.’

> Lees meer..
08 juli 2020

‘In mijn hart…, uit mijn handen’ is een bundel met achttien verhalen waarin ouders vertellen over de zoektocht naar goede zorg voor hun kind. Met dit boek wil CCE het perspectief van ouders in vastlopende situaties beter zichtbaar maken.

> Lees meer..
05 juli 2020

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

> Lees meer..
05 juli 2020

Utrechtse leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door corona kunnen de komende weken naar de plaatselijke Zomerschool. Vanuit de krachtenbundeling binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen wordt deze Zomerschool geregisseerd.

> Lees meer..
05 juli 2020

Het wordt al ‘De Utrechtse aanpak’ genoemd: waar veel gemeenten worstelen met de decentralisatie van de jeugdzorg, springt Utrecht er in positieve zin uit. Zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

> Lees meer..
04 juli 2020

Tijdens Corona werd duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen extra de dupe dreigden te worden van de schoolsluiting. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Ook na de heropening van de scholen is helder dat extra hulp nodig is voor kwetsbare gezinnen.

> Lees meer..
25 juni 2020

Op 18 juni is er een Commissiebrief Tweede Kamer verstuurd inzake Reactie op motie- Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg.

> Lees meer..
24 juni 2020

In de CoP Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg zoeken we naar antwoorden hoe we de uitvoering van de gezamenlijke opgave langdurig kunnen bevorderen en welke obstakels lokaal, regionaal en landelijk nog overwonnen moeten worden.

> Lees meer..
19 juni 2020

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten op zeven scholen een pilot waarin jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden.

> Lees meer..
19 juni 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw is de handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

> Lees meer..
09 juni 2020

De Midterm I 2020 is de voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

> Lees meer..
08 juni 2020

Buiten Gewoon Leren is een zorgboerderij waar onderwijs gegeven wordt door een leerkracht van een schoolbestuur vanuit de regio Noord-Kennemerland. Dit nieuwe onderwijszorgarrangement is beschikbaar voor kinderen vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven, kunnen, mogen, willen of waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden.

> Lees meer..
08 juni 2020

De inspiratieregio Zuid-Limburg heeft meegewerkt aan het tweede themamagazine van de Gelijke Kansen Alliantie. In deze editie staat de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ centraal.

> Lees meer..
04 juni 2020

Moest je voorheen bij ieder nieuw onderwerp in het Forum van je CoP naar keuze op 'volgen' klikken, dat hoeft nu niet meer!

> Lees meer..
27 mei 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw zijn de referentiemodellen ondersteuningsroute PO/VO en Jeugdhulp.

> Lees meer..
14 mei 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw zijn de informatieve folders van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

> Lees meer..
29 april 2020

Dat we ook digitaal elkaar heel goed kunnen ontmoeten, bewees de bijeenkomst op donderdag 16 april met de inspiratieregio’s en coalitieverbinders met meer dan dertig deelnemers. Het programma was kort en krachtig ingericht met inspirerende sprekers.

> Lees meer..
29 april 2020

‘In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs’ is de titel van een recentelijk gepubliceerd onderzoek door het Kohnstamminstituut.

> Lees meer..
29 april 2020

Met de zelfevaluatietool 'sociaal domein toegang en samenhang hulp' kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang
in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.

> Lees meer..
16 april 2020

We hopen dat het goed gaat met jullie: aandeelhouders en betrokkenen bij de beweging Met Andere Ogen. Juist nu we druk zijn met het hier en nu is waar de beweging voor staat extra belangrijk: samenwerken als onderwijs, jeugd en zorg om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten. En samengewerkt wordt er volop!

> Lees meer..
16 april 2020

De nieuwe rubriek Kennis en Instrumenten is een toolkit vol instrumenten, voorbeelden en waardevolle kennisdocumenten. Kom struinen in kennisdossiers, praatplaten, handreikingen, kenniskaarten, informatieve artikelen en nog veel meer.

> Lees meer..
02 april 2020

Nu de Communities of Practice door de gevolgen van het coronavirus voorlopig niet in hun fysieke vorm doorgaan, maar een digitale start gaan maken, is het mogelijk om je nog aan te melden.

> Lees meer..
02 april 2020

Om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken bouwt Met Andere Ogen samen met het Nederlands Jeugdinstituut aan een toolbox vol instrumenten, voorbeelden en waardevolle kennisdocumenten die alle aandeelhouders kunnen gebruiken.

> Lees meer..
27 maart 2020

Zoals eerder bericht kunnen de bijeenkomsten van de Communities of Practice door de gevolgen van het coronavirus voorlopig niet in hun fysieke vorm doorgaan. Dit geldt inmiddels niet alleen voor de bijeenkomsten in april, maar ook voor de maand mei.

> Lees meer..
23 maart 2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals zo goed mogelijk in deze situatie.

> Lees meer..
18 maart 2020

Het coronavirus treft ook de aanpak van Met Andere Ogen. Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van de overheid. Maar ook als we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, blijven wij met elkaar werken om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

> Lees meer..
18 maart 2020

Door het coronavirus gaan de fysieke bijeenkomsten van de Communities of Practice in de eerste week van april niet in hun fysieke vorm door. Wel maken we van het al geplande moment in april gebruik om een gezamenlijke start te maken, maar dan digitaal.

> Lees meer..
05 maart 2020

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe kunnen ouders en kinderen (passend) betrokken worden bij interprofessionele samenwerking. Dit en vele andere vragen komen aan bod vanaf 3 april bij de Community of Practice Interprofessioneel samenwerken.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe komen we tot een gezamenlijke integrale visie op de ononderbroken ontwikkeling van elk kind op lokaal/regionaal niveau? Praat, leer en denk mee bij de Community of Practice Bindende afspraken voor Onderwijs, Jeugd en Zorg. Vanaf 9 april.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe is monitoring relevant voor bestuur, beleid, maar vooral ook voor de praktijk? Praat, leer en denk mee bij de Community of Practice Monitoring. Op 6 april is de eerste bijeenkomst. Schrijf je nu nog in.

> Lees meer..
04 maart 2020

Wat is er in de basis van een schoolomgeving nodig om kinderen en jongeren gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien? Op 6 april start de eerste bijeenkomst van de CoP Positief en preventief jeugdbeleid. Deelnemen? Schrijf je nu in

> Lees meer..
03 maart 2020

Het Stimulerinsprogramma zet zich in voor een verbeterde aanpak van dyslexie, ook op het gebied van bestuur en beleid. Het Stimuleringsprogramma wil hierin vooral een verbindende rol vervullen en samenwerking in lerende netwerken stimuleren.

> Lees meer..
03 maart 2020

De website www.aanpakmetandereogen.nl werd op 25 november 2019 gelanceerd. De website vormt het hart van onze communicatie.

> Lees meer..
20 februari 2020

Om meer mensen de kans te geven deel te nemen aan een van de Communities of Practice, is de startdatum verschoven van maart naar april. Schrijf je nu nog in!

> Lees meer..
20 februari 2020

“De essentie van samenwerking is verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen.” Dit is een van de uitspraken die werd gedaan tijdens de tweede werksessie van alle verbinders op donderdag 13 februari in Utrecht.

> Lees meer..
17 februari 2020

Wat doet een tweedejaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle? De vlog De Week van Sanne toont praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen verschillende professionals.

> Lees meer..
12 februari 2020

Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passend zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Zes netwerkpartners uit onderwijs presenteren een gezamenlijke Inclusieversneller.

> Lees meer..
10 februari 2020

De masterclass Interprofessionele samenwerking voor kinderen en jeugd in Zwolle van 8 januari jl. werd met 140 deelnemers boven verwachting goed bezocht.

> Lees meer..
10 februari 2020

Tijdens een werkconferentie op 20 januari kwamen in Rijnmond ruim 150 mensen bijeen die verbonden zijn met de ontwikkeling van kinderen. Er was vertegenwoordiging van gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpaanbieders en jeugdgezondheidszorg.

> Lees meer..
05 februari 2020

Belangrijk onderdeel van de lerende aanpak Met Andere Ogen zijn de Communities of Practice. Hierbij staat ‘samen leren en verbeteren’ rondom een bepaald thema centraal. Er zijn vijf thema's. Heb je interesse? Schrijf je dan nu in via deze website.

> Lees meer..
03 februari 2020

Deze community gaat aan de slag met de vraag hoe tot meerjarige, bindende lokale en regionale afspraken te komen op de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren.

> Lees meer..
03 februari 2020

Belangrijk onderdeel van de lerende aanpak Met Andere Ogen zijn de Communities of Practice. Hierbij staat ‘samen leren en verbeteren’ rondom een bepaald thema centraal. Heb je interesse? Meld je nu alvast aan als aandeelhouder. De online inschrijven voor de CoP start 7 februari.

> Lees meer..
02 februari 2020

Om tijdig de goede inschatting te maken van wat een kind nodig heeft en waar nodig laagdrempelige ondersteuning te bieden, is het belangrijk de juiste expertise te hebben, dichtbij het kind. Daarvoor zijn interprofessionele teams rond scholen nodig, met de juiste kwaliteit en expertise.

> Lees meer..
02 februari 2020

In deze Community of practice ligt de focus op positieve en preventieve werkpraktijken rond het (jonge) kind. We verkennen wat er speelt in de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en hun partners. Vervolgens onderbouwen we dit met een business case en onderzoeken hoe de (regisserende) rol van ouders en kinderen dit kan versterken.

> Lees meer..
02 februari 2020

Kinderen met complexe zorgvragen hebben vaak zowel onderwijs als zorg nodig. Om onderwijs, ondersteuning en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het belangrijk dat onderwijs en zorginstellingen goed met elkaar samenwerken, niet alleen op de werkvloer maar ook op management- en bestuurlijk niveau.

> Lees meer..
02 februari 2020

Eén van de leidende principes van de coalitie is: samen steeds beter worden. Met het programma Met Andere Ogen willen we een beweging op gang brengen waarbij het in al ons doen en laten normaal is om te willen en durven leren en om samen de kwaliteit te verbeteren

> Lees meer..
22 januari 2020

Vanaf 28 januari gaat het Forum live waar alle aandeelhouders digitaal met elkaar kunnen inspireren, delen, informeren en enthousiasmeren.

> Lees meer..
20 januari 2020

Tijdens de werksessie op 12 december 2019 is een tekening gemaakt van de pitches van de inspiratieregio's.

> Lees meer..
15 januari 2020

ZonMw werkt met hun programma’s aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd.

> Lees meer..
15 januari 2020

Met Andere Ogen werkt samen met anderen die op het snijvlak van onderwijs zorg en jeugd doen en leren. Zo ook met Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). SPO heeft twee nieuwe ontwikkelgroepen opgesteld: Preventie van thuiszitten en Jeugdhulp op school.

> Lees meer..
28 december 2019

De beweging Met Andere Ogen is een netwerk, waarin zogenaamde aandeelhouders samen doen en leren. Aandeelhouders zijn actief in het onderwijs, op het terrein van jeugd(zorg) of bij een gemeente.

> Lees meer..
28 december 2019

"De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom." Zo begint de voortgangsbrief van de ministers van 30 oktober 2019.

> Lees meer..
24 december 2019

Aan het begin van een serie vrije dagen wil ik jullie bedanken voor de bijdrage die door jullie geleverd is aan het programma Met Andere Ogen. Iedereen heeft vanuit de eigen expertise bijgedragen aan waar we nu staan.

> Lees meer..
23 december 2019

Na de succesvolle edities van 2018 en 2019 verschijnt ook komend jaar een ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden’, in de vorm van een selectie filmfragmenten. De initiatief nemende samenwerkingsverbanden, roepen hun collega’s (po/vo) op good practises te delen.

> Lees meer..
12 december 2019

Op 12 december kwamen aandeelhouders van de beweging Met Andere Ogen weer bij elkaar. Een mooie dag om te inspireren, te delen en afspraken te maken hoe we samen gaan doen en leren en agenderen in 2020.

> Lees meer..
12 december 2019

Het platform Zorg voor de Jeugd heeft nu ook een eigen nieuwsbrief. Deze is voor en door iedereen die actief meedoet om de zorg voor jeugd samen steeds beter te maken.

> Lees meer..
11 december 2019

Van Zuid-Limburg tot Noordoost-Friesland: de 11 inspiratieregio’s vormen het hart van het netwerk Met Andere Ogen. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte maken om te leren en te inspireren.

> Lees meer..
10 december 2019

In de aanpak Met Andere Ogen werken wij samen in verschillende netwerken. Eén van die netwerken is het verbindersnetwerk. 'Samenwerken moet de logische keuze zijn', meent Marieke Verburg, verbinder van inspiratieregio Zuid-Limburg.

> Lees meer..
09 december 2019

Het onderwerp ‘Onderwijs en jeugdhulp samen sterk maken’ staat hier al lang op de agenda. We hebben een Platform Passend Onderwijs en Jeugdhulp waarin we het OOGO met beleidsambtenaren van alle gemeentes voorbereiden.

> Lees meer..
03 december 2019

Steunpunt Passend Onderwijs PO en VO heeft samen met het NJI en Oberon acht voorbeelden gebundeld hoe onderwijs- en jeugdmiddelen gecombineerd kunnen worden. In deze uitgave wordt dieper ingegaan op de bundeling van geldstromen in de praktijk.

> Lees meer..
29 november 2019

Al decennia wordt gewerkt aan verbetering van het jeugdstelsel, maar het lukt steeds opnieuw niet om de beoogde vernieuwing te realiseren. Dat toont de geschiedenis van het jeugdstelsel, die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in kaart heeft gebracht.

> Lees meer..
28 november 2019

Jeugdhulp de nieuwste cijfers
Mijn eerste column voor Met Andere Ogen (MAO) begint met een uitzending van Pauw op 21 november 2019.

> Lees meer..
28 november 2019

Ben je aandeelhouder van het netwerk Met Andere Ogen? Dan kan ook jouw nieuws hier geplaatst worden.

> Lees meer..
28 november 2019

Wat is de maatschappelijke opdracht van de bestuurlijke coalitie? Dit en meer vind straks je in de Toolbox van onze website.

> Lees meer..
28 november 2019

De aanpak Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Regelmatig vind je op deze website nieuwe artikelen, blogs, tools, informatie over bijeenkomsten etc.
Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie. Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

> Lees meer..
10 november 2019

De drukbezochte conferentie Onderwijs Jeugd op donderdag 31 oktober was tevens de brede aftrap van het programma Met Andere Ogen.

> Lees meer..
06 november 2019

Partners in de jeugdsector lanceerden dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd.

> Lees meer..
06 november 2019

Op 19 november vindt hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs PO VO plaats! Dit jaar draait de scholenconferentie om (de identiteit van de) leraar.

> Lees meer..
28 oktober 2019

Vlak voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs Jeugd en Zorg een oproep gedaan voor het vinden van 10 inspiratieregio’s/gemeenten. Regio’s met lef én uitvoeringskracht die al in de praktijk sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en als onderdeel van een lerend netwerk Met Andere Ogen samen effectiever willen worden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

> Lees meer..
28 oktober 2019

Alle aandeelhouders kunnen in de ochtend van 12 december voor het eerst met elkaar kennis maken. Voor het gehele netwerk gaan we in de komende periode de volgende acties ontwikkelen.

> Lees meer..
26 oktober 2019

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het AWTJ SoS congres in het Open Hof in Dronten: allen op enige manier betrokken bij de Academische werkplaats!

> Lees meer..