Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie.
Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

30 juni 2022

Na 2 ½ jaar neemt Marijke Andeweg afscheid als programmamanager! Hiermee sluit ze een periode af waarin het netwerk opgebouwd moest worden van advies van René Peters naar verbindende lokale praktijken van onderwijs & jeugdhulp. Mede door Marijke hebben we nu een netwerk dat we verder kunnen uitbouwen en verstevigen, zoals ze geformuleerd heeft in haar advies: de vrijblijvendheid voorbij.

> Lees meer..
30 juni 2022

Alle kinderen in Nederland zouden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter. Daarom is op basis van het advies ‘Met andere ogen’ een lerende netwerkaanpak gestart. Marijke Andeweg is hier als programmamanager vanaf het begin bij betrokken. Nu zij afscheid neemt en MAO toe is aan een volgende stap, is het tijd voor een goed gesprek over hoop, impact- en verbinding maken.

> Lees meer..
29 juni 2022

Begin april is het advies (over het vervolg van Met Andere Ogen (hierna MAO) opgeleverd. Dit advies beschreef de richting en de ambities voor het vervolg. Aan de hand van de geformuleerde ambities is er de afgelopen periode doorgewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hieronder geven we een update van de ontwikkelingen op deze ambities.

> Lees meer..
28 juni 2022

Met Andere Ogen gaat door en dat betekent een nieuwe subsidieaanvraag, een vacature voor een netwerkregisseur en het vormgeven van de MAO-tafel. Om het vervolg van MAO vorm te geven hebben we vele mensen uit de regio’s gesproken om goed te horen welke ideeën zij hebben. Het MAO-netwerk is continu in beweging. In dit artikel vertellen we hoe we hieraan werken.

> Lees meer..
28 juni 2022

Wil jij een (grotere) bijdrage leveren aan Met Andere Ogen? Dit is je kans! MAO gaat verder als netwerk en daarom zoeken we een netwerkregisseur.

> Lees meer..
27 juni 2022

De kennis van de 344 gemeenten wordt binnen het Samenwerkingsplatform sociaal domein samengebracht met die van het rijk en de samenwerkingspartners. Vanaf nu wordt gewerkt aan 1 plek waar alles over het sociaal domein is te vinden en waar de online en de offline wereld met elkaar verbonden worden.

> Lees meer..
27 juni 2022

Iedere jongere heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en daardoor niet meer naar school gaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 120 initiatieven die aan deze jongeren een plek bieden wanneer het reguliere of passend onderwijs hier niet in slaagt. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het Initiatieven Collectief, samen met Movisie en Gedragswerk. Wat kunnen we leren van het Initiatieven Collectief om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren?

> Lees meer..
27 juni 2022

In de dialogen tot nu toe keken we al naar de ontwikkelkansen voor kinderen door de ogen verschillende groepen uit het ecosysteem, zoals ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van zogeheten onderwijszorgarrangementen gingen we in gesprek over het creëren van zo’n ontwikkelingsplek voor hun kinderen, waar zorg en onderwijs worden gecombineerd. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat hebben deze initiatieven voor hen én de kinderen betekend? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? En welke lessen kunnen de ministeries en andere spelers in het ecosysteem hieruit trekken?

> Lees meer..
26 juni 2022

Op donderdag 15 september van 9.00-12.00 uur organiseert MAO in samenwerking met BMC een digitale workshop regievoeren in netwerken. BMC heeft in samenspraak met Hans Licht zijn gedachtegoed van netwerkregie verder ontwikkeld

> Lees meer..
25 juni 2022

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen' onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid.

> Lees meer..