Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie. Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.
Log hier in met je bestaande account of maak via registreren een account aan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

28 april 2021

Ben jij schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker, leerkracht speciaal onderwijs, pedagoog, leerplichtambtenaar, jongerenwerker of schoolarts?

> Lees meer..
28 april 2021

Onlangs heeft de Jeugdzorg (Brabant) het initiatief genomen voor een pleidooi om te komen tot een Minister (Ministerie) voor Kinderen.

> Lees meer..
27 april 2021

Will van der Zanden is kwartiermaker, projectleider en nu directeur van het Integraal Educatief Kindcentrum in Lichtenvoorde dat deze maand van start gaat onder de naam Het Gele Park. René Peeters sprak met hem.

> Lees meer..
26 april 2021

Harry Gerichhausen, lid college van bestuur SOTOG. Regio Twente en Oost-Achterhoek

> Lees meer..
15 april 2021

Denk mee. Praat mee. Doe mee. Wat heeft Met Andere Ogen te bieden? Bekijk 't op onze menukaart.

> Lees meer..
15 april 2021

Na bijna twee jaar zich vol overgave te hebben ingezet voor Met Andere Ogen, heeft Lisette Franchimon helaas afscheid genomen van MAO. Haar werkzaamheden voor de Inspiratieregio’s worden overgenomen door Els te Winkel samen met ons nieuwste teamlid Renee Boeijen. We zijn ontzetten blij met Renee die zeer bekend is in het veld door haar werkzaamheden voor het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in de regio Foodvalley

> Lees meer..
15 april 2021

Hoe faciliteer je een online intervisiebijeenkomst? In de Community of Practice 'Bindende afspraken' zijn vijf digitale bijeenkomsten georganiseerd om onderling leren te faciliteren. Ter inspiratie delen we hierbij de methode die is gebruikt.

> Lees meer..
15 april 2021

Om het gedachtegoed zo breed en diep mogelijk te kunnen verspreiden, werkt Met Andere Ogen (MAO) met ambassadeurs. Inmiddels zijn er drie online bijeenkomsten geweest.

> Lees meer..
15 april 2021

Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doet je dat?

> Lees meer..
24 maart 2021

Er was eens…
… een meisje dat geboren werd met maar één X-chromosoom. Het Turner-syndroom noemen we dat. Aan de buitenkant zie je ‘ogenschijnlijk’ niets aan haar, maar van binnen zit ze vol verrassingen, ‘bouwfoutjes’, zoals Silvia, haar moeder, het even in het kort omschrijft: haar hart, haar vaten, haar nieren, haar baarmoeder, haar oren, haar handen, haar voeten, alles is anders aan Emma. Want zo heet ze: Emma, de naam van een koningin.

> Lees meer..
24 maart 2021

Het verhaal van Emma kun je van twee kanten bekijken. In de tekening is ‘Turn the table’ de metafoor. Aan de ene kant is er het meisje met het syndroom van Turner, PDD- NOS, IQ van 68, een meisje met rugzakje wat niet in het systeem past....

> Lees meer..
24 maart 2021

Silvia Koning is de moeder van Emma. ‘Jarenlang zocht ik aansluiting... en voelde me langzaam wegzakken in het moeras van macht en tegenwerking.'

> Lees meer..
23 maart 2021

In haar jarenlange gevecht met systemen en procedures om zover te komen als Emma nu is, heeft Silvia Koning-Lindeboom, Emma’s moeder, veel gehad aan De Creatiespiraal van Marinus Knoope: ‘de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid’. Zij raadt dit boek aan voor iedereen die iets wil veranderen in de wereld van onderwijs en jeugd. 'Het begint met een wens', vertelt ze.

> Lees meer..
18 maart 2021

In de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 t/m 17 maart 2021 vond de vierde dialoogsessie Met Andere Ogen plaats. Dit keer keken we door de ogen van de stuurgroep van MAO, en waren de onderwijswoordvoerders van D66, GroenLinks en PvdA te gast om te vertellen over hún visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

> Lees meer..
17 maart 2021

De samenwerking van onderwijs en jeugdhulp is complex. Op alle niveaus moet samengewerkt worden aan dezelfde doelstelling, terwijl het vaak ontbreekt aan kennis van elkaars opdracht en uitgangspunten. Het is een ingewikkelde opgave, maar niet onmogelijk! Om hierbij te helpen, ontwikkelde inspiratieregio Holland Rijnland de HollandRijnlandMethode (dHRM).

> Lees meer..
17 maart 2021

Inspiratieregio’s Foodvalley en Noord-Kennemerland ontmoetten elkaar in januari 2021 op een digitale uitwisselingsbijeenkomst over datagestuurd werken en leidende principes en gezamenlijke afspraken. Anne Veldt, directeur-bestuurder SWV VO Noord-Kennemerland, en Pieter van Dijk, directeur-bestuurder SWV VO Barneveld-Veenendaal, delen de uitkomsten en inzichten graag met de rest van het land.

> Lees meer..
16 maart 2021

Wat is de werkwijze van de centrumcoach, vanuit de ogen van een ouder? Dat toont het filmpje over Kindcentrum Skoatterwiis gemaakt door Pact voor Kindcentra.

> Lees meer..
10 maart 2021

Met veel plezier tonen we hierbij de tweede midterm van de aanpak Met Andere Ogen (MAO), onze manier om na te gaan waar de aanpak, de beweging die jullie allemaal maken ons gebracht heeft. MAO is een beweging waarin wij allemaal al doende leren voor onszelf en van elkaar.

> Lees meer..
09 maart 2021

Deze praatplaat is een agenderings A4’tje. Een praatplaat gebaseerd op de zeven adviezen van de aanpak, de beweging  Met Andere Ogen. Hierin zijn de zeven adviezen verwerkt. Ze worden aan elkaar gekoppeld en ze worden verbonden aan doelstellingen. Mooi gevisualiseerd met als kern van Denken naar Doen.

> Lees meer..
08 maart 2021

Zelf vinden ze het allemaal niet zo bijzonder wat ze doen, maar bezien vanuit de rest van het land krijgen ze een hoop voor elkaar in Friesland. Zo ging in 2019 Foar Fryske Bern (Voor Friese kinderen) van start, een provinciebreed project om de jeugdhulp beter te laten aansluiten op de praktijk.

> Lees meer..
08 maart 2021

Meer dan honderd zorg- en onderwijsprofessionals ontmoetten elkaar op 4 februari 2021 op een online uitwisseling over een hechtere samenwerking tussen onderwijs en zorg. Dit op initiatief van de branches voor jeugd(gezondheids)zorg en jeugdhulp van de aanpak Met Andere Ogen.

> Lees meer..
04 maart 2021

Op 10 maart verschijnt de tweede Midterm van Met Andere Ogen, door ons en door onze partners. Al doende lerend werken we als onderwijs, zorg en jeugd professionals samen om ontwikkelkansen van elk kind te vergroten.

> Lees meer..
02 maart 2021

Op verzoek van Met Andere Ogen en specifiek op behoefte van de Community of Practice 'Duurzame bindende afspraken', heeft AEF onderzoek gedaan naar belemmeringen in de wettelijke kaders bij het realiseren van een doorgaande ontwikkeling van kinderen.

> Lees meer..
02 maart 2021

Kinderen en jongeren die soms net wat extra hulp nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, krijgen binnen het basis- en voortgezet onderwijs meestal wel de hulp die ze nodig hebben. Maar dan… Ze gaan naar een vervolgopleiding, worden 18 jaar, ineens zijn ze volwassen en worden ze geacht zelfredzaam te zijn.

> Lees meer..
02 maart 2021

Interprofessioneel samenwerken gaat over hoe professionals uit verschillende domeinen (zoals onderwijs en jeugdhulp) elkaar vinden in een gemeenschappelijk doel en hun unieke expertise inzetten om dit samen te bereiken.

> Lees meer..
01 maart 2021

Met andere ogen de druk op jeugdzorg verlichten en ontwikkelkansen vergroten.

> Lees meer..
17 februari 2021

Tijdens de vierde dialoogmiddag van de reeks ‘Met Andere ogen’ gaan we verder in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Op 11 maart om 15.00 gaan we in dialoog met de Stuurgroep van het programma Met Andere Ogen en politici.

> Lees meer..
16 februari 2021

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij van uit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Albert Helder, directeur-bestuurder Stichting Proloog (openbaar basisonderwijs) Leeuwarden.

> Lees meer..
16 februari 2021

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij van uit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Stichting Kindante (32 basisscholen, 3 sbo-scholen en 2 (v)so-scholen) in Sittard en omgeving.

> Lees meer..
15 februari 2021

Het versterken van het gewone leven is het uitgangspunt van de jeugdwet. Een belangrijk middel hiertoe is wijkgericht werken. Meer hierover lees je in de tweede editie van het magazine Zorg voor de Jeugd.

> Lees meer..
14 februari 2021

Onze tweede Midterm komt eraan! Met handvaten wat werkt en alle ruimte om niet alleen Met Andere Ogen te kijken, maar ook te doen!

> Lees meer..
04 februari 2021

Beste Partners van Met Andere Ogen.
Terwijl jullie en wij druk zijn om alle impact van Corona op de ontwikkelkansen van kinderen aan te pakken, bewegen we ook gestaag voort met onze gezamenlijke beweging.

> Lees meer..
03 februari 2021

Wat zien bestuurders als ze kijken naar de wereld van het kind? In dialoogavond #3 gingen moderator Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Astrid Ottenheym in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers over de kunst van het anders besturen.

> Lees meer..
02 februari 2021

Op 4 maart verschijnt ‘Anders kijken’ van Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie. Anders kijken' biedt elke gemeentelijke- en sociaal professional, beleidsmaker, manager of bestuurders inspiratie en handvatten om haar of zijn eigen organisatie responsiever te maken.

> Lees meer..
21 januari 2021

Vanwege de lockdown is de derde dialoogavond die op 16 december gepland stond verplaatst naar 28 januari om 20.30. Ook bij een eventuele avondklok kunnen we veilig doorgaan. Heb jij je al aangemeld?

> Lees meer..
21 januari 2021

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij vanuit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Marenne van Kempen, bestuurder Lokalis, inspiratieregio Utrecht.

> Lees meer..
21 januari 2021

Het nieuwe jaar zijn we gestart met een aantal wisselingen in het MAO team.

> Lees meer..
20 januari 2021

Voor de zomer zijn 5 Communities of Practice gestart over 5 vraagstukken die in de verschillende regio’s spelen.

> Lees meer..
20 januari 2021

De Rekenpagina is een goed voorbeeld van waar goede samenwerking toe kan leiden.

> Lees meer..
07 januari 2021

Aan alle partners van Met Andere Ogen en iedereen die nog partner wil worden.

> Lees meer..
06 januari 2021

In 2020 hebben we ambassadeurs geworven voor Met Andere Ogen.

> Lees meer..
06 januari 2021

Was je al aandeelhouder van Met Andere Ogen? Dan ben je nu onze partner!

> Lees meer..
05 januari 2021

Met Andere Ogen wil in 2021 de andere manier van kijken, denken en doen verankeren in beleid en uitvoering, volgens de programmalijnen Bewegen, Leren, Agenderen en Organiseren.

> Lees meer..
05 januari 2021

Vanwege de lockdown werd de derde dialoogavond die op 16 december gepland stond verplaats. Door de ogen van bestuurders wordt nu gehouden op 28 januari om 20.30.

> Lees meer..
04 januari 2021

Ben je werkzaam in of voor de jeugdsector als praktijkprofessional, beleidsmaker of opleider? ZonMw biedt je de mogelijkheid om de kennis die is opgedaan binnen de werkplaatsen direct toe te passen in je eigen organisatie.

> Lees meer..
16 december 2020

Beste Partners van MAO,
We willen jullie danken voor de samenwerking in dit bijzondere jaar. Dat we samen met jullie de beweging vormen, die samenwerkt om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten, geeft kracht en energie.

> Lees meer..
02 december 2020

Vanwege de lockdown wordt de derde dialoogmiddag van 16 december verplaatst naar een nieuwe datum na 19 januari. Meer informatie hierover volgt binnenkort via onze website.

> Lees meer..
01 december 2020

‘Interprofessioneel samenwerken’, wat is dat en waarom is het nodig? Daarover ging het in tweede dialoogmiddag Met Andere Ogen op maandag 30 november jl. live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Dit keer konden we meekijken door de ogen van professionals.

> Lees meer..
01 december 2020

Inspiratieregio FoodValley heeft een Model Passende Samenwerking ontwikkeld. Dit wordt gebruikt voor Jeugdhulp en Onderwijsondersteuning. 8 Gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden werkten samen aan deze digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om ondersteuningsvragen te beantwoorden.

> Lees meer..
01 december 2020

De vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd toont de voortgang en resultaten in de periode juni tot en met oktober 2020.

> Lees meer..
30 november 2020

Gelijke Kansen voor elk kind een onhaalbare zaak? De omroep Human denkt van niet. Daarom gaan ze na de laatste aflevering van de serie Klassen het land in om met betrokkenen door te praten over oplossingen.

> Lees meer..
17 november 2020

Tijdens de tweede dialoogmiddag op 30 november om 16.00 uur gaan we online verder in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Dit keer Door de ogen van professionals.

> Lees meer..
12 november 2020

De eerste online dialoogavond van Met Andere Ogen, live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, vond plaats op maandagavond 9 november jl. Met sprekers in de zaal én via Zoom kwam er een levendige uitwisseling op gang over de noodzaak tot verandering in onderwijs en zorg. Inspiratiebron van de avond was de korte film over het meisje India dat vastbesloten is alles uit zichzelf te halen wat ze in zich heeft.

> Lees meer..
11 november 2020

Op 2 november vond de Voor de Jeugddag plaats, georganiseerd door het NJi en de VNG. Ook Met Andere Ogen was vertegenwoordigd met een workshop over samenwerken met ouders onder de titel: Mét ouders meer glans.

> Lees meer..
10 november 2020

Een boek met gebundelde verhalen van mensen die zich met complexe zorgvragen hebben gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

> Lees meer..
10 november 2020

Op 10 november heeft JongPIT, het platform voor én door jongeren met een chronische aandoening, samen met FNO en Defence for Children de petitie ‘Inclusief onderwijs: van uitzondering naar regel’ overhandigd aan de Tweede Kamer

> Lees meer..
09 november 2020

Hoe kunnen professionals uit onderwijs en jeugdhulp gericht aandacht besteden aan het evalueren en borgen van de behaalde resultaten? En hoe biedt het terugblikken op de samenwerking kansen om deze in de toekomst te verbeteren?

> Lees meer..
29 oktober 2020

Op 9 november start de eerste in een reeks dialoogavonden rond Met Andere Ogen. Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. Het Programma Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag is daarom: hoe vergroot jij de ontwikkelkansen van kinderen? Alles en iedereen is nodig.

> Lees meer..
28 oktober 2020

Op 25 november van 9.00 – 11.00 is de digitale landelijke netwerkbijeenkomst met als thema: Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!

> Lees meer..
28 oktober 2020

Voor de zomer zijn 5 Communities of Practice gestart over 5 vraagstukken die in de verschillende regio’s spelen. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de bijeenkomsten online gehouden. Ook de planning is daardoor iets vertraagd. Er staat voor alle thema’s nog zeker één bijeenkomst gepland. In januari komen we gezamenlijk met breed deelbare opbrengsten.

> Lees meer..
27 oktober 2020

JongPIT deelt een maand lang filmpjes, verhalen en artikelen van kinderen en jongeren, maar ook van bestuurders, beleidsmakers, docenten, zorg coördinatoren en andere betrokken partijen over inclusief onderwijs

> Lees meer..
26 oktober 2020

Webinar van Anja Verwoerdt, auteur van ‘Onderwijs en jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken (Acco, 2020) op 11 november.

> Lees meer..
26 oktober 2020

De School als Werkplaats van het Friesland College bestaat 10 jaar. In dat kader was er en feestelijke digitale bijeenkomst op 10 november van 10.00 – 11.00 uur

> Lees meer..
21 oktober 2020

Op 9 november start de eerste in een reeks dialoogavonden rond Met Andere Ogen. Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. Het Programma Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag herbij is daarom: hoe kan jij de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Alles en iedereen is nodig .

> Lees meer..
01 oktober 2020

Dat is het doel van de 8e Voor de Jeugd Dag op 2 november 2020. De vier thema’s hierbij zijn versterken, voorkomen, ondersteunen en beschermen.

> Lees meer..
16 september 2020

De zomervakantie is nu echt voorbij en iedereen is weer volop aan het werk. Op school, kinderdagverblijf, bij de jeugdhulp of in wijkteams; dichtbij kinderen of juist op afstand vanuit huis of kantoor. Ook Met Andere Ogen is weer volop in beweging!

> Lees meer..
15 september 2020

We spreken met jeugdpsycholoog Anja Verwoerdt. Zij heeft net haar eerste boek uitgegeven: Onderwijs & Jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken.

> Lees meer..
14 september 2020

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Van belang voor iedereen die betrokken is bij de jeugd, zeker ook op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft er een aantal verzameld.

> Lees meer..
01 september 2020

‘Werken met kleinere groepen is veel beter’
Karin Brandenburg is schoolleider primair onderwijs van de Amsterdamse basisschool De Zuiderzee. Gedurende de afgelopen corona periode heeft zij ervaren hoe goed het werkt voor kinderen en leerkrachten om les te geven in klassen met de halve groepsgrootte.

> Lees meer..
01 september 2020

Toen in maart de scholen dichtgingen was online lesgeven ineens de normaalste zaak van de wereld. Een flinke opluchting voor Reinette de Boer, die twee chronisch zieke kinderen heeft en al jaren strijdt voor afstandsonderwijs. Haar wens voor na de zomervakantie? Dat ieder kind op afstand onderwijs kan blijven volgen.

> Lees meer..
09 juli 2020

In juni hebben we met velen van jullie gereflecteerd op de midterm van Met Andere Ogen. In een tiental bijeenkomsten zijn mooie verwonderpunten en inzichten gedeeld.

> Lees meer..
09 juli 2020

Anouk Knoester werkt sinds vorig jaar september als ambulant begeleider specialistische jeugdhulp voor de pilot Jeugdhulp en onderwijs bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs de Meierij. ‘Als een kind op school vastloopt, zien we dat de ouders vaak tegen dezelfde moeilijkheden aanlopen.’

> Lees meer..
08 juli 2020

‘In mijn hart…, uit mijn handen’ is een bundel met achttien verhalen waarin ouders vertellen over de zoektocht naar goede zorg voor hun kind. Met dit boek wil CCE het perspectief van ouders in vastlopende situaties beter zichtbaar maken.

> Lees meer..
05 juli 2020

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

> Lees meer..
05 juli 2020

Utrechtse leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door corona kunnen de komende weken naar de plaatselijke Zomerschool. Vanuit de krachtenbundeling binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen wordt deze Zomerschool geregisseerd.

> Lees meer..
05 juli 2020

Het wordt al ‘De Utrechtse aanpak’ genoemd: waar veel gemeenten worstelen met de decentralisatie van de jeugdzorg, springt Utrecht er in positieve zin uit. Zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

> Lees meer..
04 juli 2020

Tijdens Corona werd duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen extra de dupe dreigden te worden van de schoolsluiting. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Ook na de heropening van de scholen is helder dat extra hulp nodig is voor kwetsbare gezinnen.

> Lees meer..
25 juni 2020

Op 18 juni is er een Commissiebrief Tweede Kamer verstuurd inzake Reactie op motie- Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg.

> Lees meer..
24 juni 2020

In de CoP Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg zoeken we naar antwoorden hoe we de uitvoering van de gezamenlijke opgave langdurig kunnen bevorderen en welke obstakels lokaal, regionaal en landelijk nog overwonnen moeten worden.

> Lees meer..
19 juni 2020

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten op zeven scholen een pilot waarin jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden.

> Lees meer..
19 juni 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw is de handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

> Lees meer..
09 juni 2020

De Midterm I 2020 is de voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

> Lees meer..
08 juni 2020

Buiten Gewoon Leren is een zorgboerderij waar onderwijs gegeven wordt door een leerkracht van een schoolbestuur vanuit de regio Noord-Kennemerland. Dit nieuwe onderwijszorgarrangement is beschikbaar voor kinderen vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven, kunnen, mogen, willen of waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden.

> Lees meer..
08 juni 2020

De inspiratieregio Zuid-Limburg heeft meegewerkt aan het tweede themamagazine van de Gelijke Kansen Alliantie. In deze editie staat de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ centraal.

> Lees meer..
04 juni 2020

Moest je voorheen bij ieder nieuw onderwerp in het Forum van je CoP naar keuze op 'volgen' klikken, dat hoeft nu niet meer!

> Lees meer..
27 mei 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw zijn de referentiemodellen ondersteuningsroute PO/VO en Jeugdhulp.

> Lees meer..
14 mei 2020

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw zijn de informatieve folders van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

> Lees meer..
29 april 2020

Dat we ook digitaal elkaar heel goed kunnen ontmoeten, bewees de bijeenkomst op donderdag 16 april met de inspiratieregio’s en coalitieverbinders met meer dan dertig deelnemers. Het programma was kort en krachtig ingericht met inspirerende sprekers.

> Lees meer..
29 april 2020

‘In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs’ is de titel van een recentelijk gepubliceerd onderzoek door het Kohnstamminstituut.

> Lees meer..
29 april 2020

Met de zelfevaluatietool 'sociaal domein toegang en samenhang hulp' kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang
in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.

> Lees meer..
16 april 2020

We hopen dat het goed gaat met jullie: aandeelhouders en betrokkenen bij de beweging Met Andere Ogen. Juist nu we druk zijn met het hier en nu is waar de beweging voor staat extra belangrijk: samenwerken als onderwijs, jeugd en zorg om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten. En samengewerkt wordt er volop!

> Lees meer..
16 april 2020

De nieuwe rubriek Kennis en Instrumenten is een toolkit vol instrumenten, voorbeelden en waardevolle kennisdocumenten. Kom struinen in kennisdossiers, praatplaten, handreikingen, kenniskaarten, informatieve artikelen en nog veel meer.

> Lees meer..
02 april 2020

Nu de Communities of Practice door de gevolgen van het coronavirus voorlopig niet in hun fysieke vorm doorgaan, maar een digitale start gaan maken, is het mogelijk om je nog aan te melden.

> Lees meer..
02 april 2020

Om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken bouwt Met Andere Ogen samen met het Nederlands Jeugdinstituut aan een toolbox vol instrumenten, voorbeelden en waardevolle kennisdocumenten die alle aandeelhouders kunnen gebruiken.

> Lees meer..
27 maart 2020

Zoals eerder bericht kunnen de bijeenkomsten van de Communities of Practice door de gevolgen van het coronavirus voorlopig niet in hun fysieke vorm doorgaan. Dit geldt inmiddels niet alleen voor de bijeenkomsten in april, maar ook voor de maand mei.

> Lees meer..
23 maart 2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals zo goed mogelijk in deze situatie.

> Lees meer..
18 maart 2020

Het coronavirus treft ook de aanpak van Met Andere Ogen. Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van de overheid. Maar ook als we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, blijven wij met elkaar werken om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

> Lees meer..
18 maart 2020

Door het coronavirus gaan de fysieke bijeenkomsten van de Communities of Practice in de eerste week van april niet in hun fysieke vorm door. Wel maken we van het al geplande moment in april gebruik om een gezamenlijke start te maken, maar dan digitaal.

> Lees meer..
05 maart 2020

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe kunnen ouders en kinderen (passend) betrokken worden bij interprofessionele samenwerking. Dit en vele andere vragen komen aan bod vanaf 3 april bij de Community of Practice Interprofessioneel samenwerken.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe komen we tot een gezamenlijke integrale visie op de ononderbroken ontwikkeling van elk kind op lokaal/regionaal niveau? Praat, leer en denk mee bij de Community of Practice Bindende afspraken voor Onderwijs, Jeugd en Zorg. Vanaf 9 april.

> Lees meer..
04 maart 2020

Hoe is monitoring relevant voor bestuur, beleid, maar vooral ook voor de praktijk? Praat, leer en denk mee bij de Community of Practice Monitoring. Op 6 april is de eerste bijeenkomst. Schrijf je nu nog in.

> Lees meer..
04 maart 2020

Wat is er in de basis van een schoolomgeving nodig om kinderen en jongeren gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien? Op 6 april start de eerste bijeenkomst van de CoP Positief en preventief jeugdbeleid. Deelnemen? Schrijf je nu in

> Lees meer..
03 maart 2020

Het Stimulerinsprogramma zet zich in voor een verbeterde aanpak van dyslexie, ook op het gebied van bestuur en beleid. Het Stimuleringsprogramma wil hierin vooral een verbindende rol vervullen en samenwerking in lerende netwerken stimuleren.

> Lees meer..
03 maart 2020

De website www.aanpakmetandereogen.nl werd op 25 november 2019 gelanceerd. De website vormt het hart van onze communicatie.

> Lees meer..
20 februari 2020

Om meer mensen de kans te geven deel te nemen aan een van de Communities of Practice, is de startdatum verschoven van maart naar april. Schrijf je nu nog in!

> Lees meer..
20 februari 2020

“De essentie van samenwerking is verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen.” Dit is een van de uitspraken die werd gedaan tijdens de tweede werksessie van alle verbinders op donderdag 13 februari in Utrecht.

> Lees meer..
17 februari 2020

Wat doet een tweedejaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle? De vlog De Week van Sanne toont praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen verschillende professionals.

> Lees meer..
12 februari 2020

Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passend zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Zes netwerkpartners uit onderwijs presenteren een gezamenlijke Inclusieversneller.

> Lees meer..
10 februari 2020

De masterclass Interprofessionele samenwerking voor kinderen en jeugd in Zwolle van 8 januari jl. werd met 140 deelnemers boven verwachting goed bezocht.

> Lees meer..
10 februari 2020

Tijdens een werkconferentie op 20 januari kwamen in Rijnmond ruim 150 mensen bijeen die verbonden zijn met de ontwikkeling van kinderen. Er was vertegenwoordiging van gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpaanbieders en jeugdgezondheidszorg.

> Lees meer..
05 februari 2020

Belangrijk onderdeel van de lerende aanpak Met Andere Ogen zijn de Communities of Practice. Hierbij staat ‘samen leren en verbeteren’ rondom een bepaald thema centraal. Er zijn vijf thema's. Heb je interesse? Schrijf je dan nu in via deze website.

> Lees meer..
03 februari 2020

Deze community gaat aan de slag met de vraag hoe tot meerjarige, bindende lokale en regionale afspraken te komen op de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren.

> Lees meer..
03 februari 2020

Belangrijk onderdeel van de lerende aanpak Met Andere Ogen zijn de Communities of Practice. Hierbij staat ‘samen leren en verbeteren’ rondom een bepaald thema centraal. Heb je interesse? Meld je nu alvast aan als aandeelhouder. De online inschrijven voor de CoP start 7 februari.

> Lees meer..
02 februari 2020

Om tijdig de goede inschatting te maken van wat een kind nodig heeft en waar nodig laagdrempelige ondersteuning te bieden, is het belangrijk de juiste expertise te hebben, dichtbij het kind. Daarvoor zijn interprofessionele teams rond scholen nodig, met de juiste kwaliteit en expertise.

> Lees meer..
02 februari 2020

In deze Community of practice ligt de focus op positieve en preventieve werkpraktijken rond het (jonge) kind. We verkennen wat er speelt in de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en hun partners. Vervolgens onderbouwen we dit met een business case en onderzoeken hoe de (regisserende) rol van ouders en kinderen dit kan versterken.

> Lees meer..
02 februari 2020

Kinderen met complexe zorgvragen hebben vaak zowel onderwijs als zorg nodig. Om onderwijs, ondersteuning en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het belangrijk dat onderwijs en zorginstellingen goed met elkaar samenwerken, niet alleen op de werkvloer maar ook op management- en bestuurlijk niveau.

> Lees meer..
02 februari 2020

Eén van de leidende principes van de coalitie is: samen steeds beter worden. Met het programma Met Andere Ogen willen we een beweging op gang brengen waarbij het in al ons doen en laten normaal is om te willen en durven leren en om samen de kwaliteit te verbeteren

> Lees meer..
22 januari 2020

Vanaf 28 januari gaat het Forum live waar alle aandeelhouders digitaal met elkaar kunnen inspireren, delen, informeren en enthousiasmeren.

> Lees meer..
20 januari 2020

Tijdens de werksessie op 12 december 2019 is een tekening gemaakt van de pitches van de inspiratieregio's.

> Lees meer..
15 januari 2020

ZonMw werkt met hun programma’s aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd.

> Lees meer..
15 januari 2020

Met Andere Ogen werkt samen met anderen die op het snijvlak van onderwijs zorg en jeugd doen en leren. Zo ook met Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). SPO heeft twee nieuwe ontwikkelgroepen opgesteld: Preventie van thuiszitten en Jeugdhulp op school.

> Lees meer..
28 december 2019

De beweging Met Andere Ogen is een netwerk, waarin zogenaamde aandeelhouders samen doen en leren. Aandeelhouders zijn actief in het onderwijs, op het terrein van jeugd(zorg) of bij een gemeente.

> Lees meer..
28 december 2019

"De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom." Zo begint de voortgangsbrief van de ministers van 30 oktober 2019.

> Lees meer..
24 december 2019

Aan het begin van een serie vrije dagen wil ik jullie bedanken voor de bijdrage die door jullie geleverd is aan het programma Met Andere Ogen. Iedereen heeft vanuit de eigen expertise bijgedragen aan waar we nu staan.

> Lees meer..
23 december 2019

Na de succesvolle edities van 2018 en 2019 verschijnt ook komend jaar een ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden’, in de vorm van een selectie filmfragmenten. De initiatief nemende samenwerkingsverbanden, roepen hun collega’s (po/vo) op good practises te delen.

> Lees meer..
12 december 2019

Op 12 december kwamen aandeelhouders van de beweging Met Andere Ogen weer bij elkaar. Een mooie dag om te inspireren, te delen en afspraken te maken hoe we samen gaan doen en leren en agenderen in 2020.

> Lees meer..
12 december 2019

Het platform Zorg voor de Jeugd heeft nu ook een eigen nieuwsbrief. Deze is voor en door iedereen die actief meedoet om de zorg voor jeugd samen steeds beter te maken.

> Lees meer..
11 december 2019

Van Zuid-Limburg tot Noordoost-Friesland: de 11 inspiratieregio’s vormen het hart van het netwerk Met Andere Ogen. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte maken om te leren en te inspireren.

> Lees meer..
10 december 2019

In de aanpak Met Andere Ogen werken wij samen in verschillende netwerken. Eén van die netwerken is het verbindersnetwerk. 'Samenwerken moet de logische keuze zijn', meent Marieke Verburg, verbinder van inspiratieregio Zuid-Limburg.

> Lees meer..
09 december 2019

Het onderwerp ‘Onderwijs en jeugdhulp samen sterk maken’ staat hier al lang op de agenda. We hebben een Platform Passend Onderwijs en Jeugdhulp waarin we het OOGO met beleidsambtenaren van alle gemeentes voorbereiden.

> Lees meer..
03 december 2019

Steunpunt Passend Onderwijs PO en VO heeft samen met het NJI en Oberon acht voorbeelden gebundeld hoe onderwijs- en jeugdmiddelen gecombineerd kunnen worden. In deze uitgave wordt dieper ingegaan op de bundeling van geldstromen in de praktijk.

> Lees meer..
29 november 2019

Al decennia wordt gewerkt aan verbetering van het jeugdstelsel, maar het lukt steeds opnieuw niet om de beoogde vernieuwing te realiseren. Dat toont de geschiedenis van het jeugdstelsel, die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in kaart heeft gebracht.

> Lees meer..
28 november 2019

Jeugdhulp de nieuwste cijfers
Mijn eerste column voor Met Andere Ogen (MAO) begint met een uitzending van Pauw op 21 november 2019.

> Lees meer..
28 november 2019

Ben je aandeelhouder van het netwerk Met Andere Ogen? Dan kan ook jouw nieuws hier geplaatst worden.

> Lees meer..
28 november 2019

Wat is de maatschappelijke opdracht van de bestuurlijke coalitie? Dit en meer vind straks je in de Toolbox van onze website.

> Lees meer..
28 november 2019

De aanpak Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Regelmatig vind je op deze website nieuwe artikelen, blogs, tools, informatie over bijeenkomsten etc.
Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie. Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

> Lees meer..
10 november 2019

De drukbezochte conferentie Onderwijs Jeugd op donderdag 31 oktober was tevens de brede aftrap van het programma Met Andere Ogen.

> Lees meer..
06 november 2019

Partners in de jeugdsector lanceerden dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd.

> Lees meer..
06 november 2019

Op 19 november vindt hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs PO VO plaats! Dit jaar draait de scholenconferentie om (de identiteit van de) leraar.

> Lees meer..
28 oktober 2019

Vlak voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs Jeugd en Zorg een oproep gedaan voor het vinden van 10 inspiratieregio’s/gemeenten. Regio’s met lef én uitvoeringskracht die al in de praktijk sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en als onderdeel van een lerend netwerk Met Andere Ogen samen effectiever willen worden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

> Lees meer..
28 oktober 2019

Alle aandeelhouders kunnen in de ochtend van 12 december voor het eerst met elkaar kennis maken. Voor het gehele netwerk gaan we in de komende periode de volgende acties ontwikkelen.

> Lees meer..
26 oktober 2019

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het AWTJ SoS congres in het Open Hof in Dronten: allen op enige manier betrokken bij de Academische werkplaats!

> Lees meer..