Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie.
Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

19 mei 2022 Nieuw

In de negende editie van de Met Andere Ogen Dialoog staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Ouders en initiatiefnemers gaan in gesprek over hun weg naar het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen.

> Lees meer..
28 april 2022

De samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, ouders en (jeugd)zorgorganisaties krijgt veel aandacht en overal in het land werken partners aan het verbeteren van de samenwerking. Bij MAO vinden we het belangrijk om voorbeelden van mooie praktijken te delen. Om te inspireren, ervan te leren en op voort te bouwen. Voor nieuwe publicaties zijn we op zoek naar succesvolle voorbeelden van praktijken waar de samenwerking al goed loopt.

> Lees meer..
27 april 2022

Op 7 april was er weer een interactieve werksessie voor het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen (MAO). De insteek was dit keer invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenwerkingsafspraken in de regio.

> Lees meer..
27 april 2022

In het kader van monitoring delen we graag een video over dit mooie praktijkvoorbeeld. De Twentse Onderwijs Jeugdhulp Monitor is gestart op verzoek van de gemeente en de samenwerkingsverbanden in de regio. Er was behoefte aan een gezamenlijk beeld van wanneer onderwijs en jeugdhulp elkaar raken.

> Lees meer..
26 april 2022

Dialoogavond #9: Door de ogen van de ontwikkelkansen van het kind. Hoe kunnen we de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren verbeteren? Naar aanleiding van de Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen gaan we op donderdag 9 juni om 20u in gesprek met initiatiefnemers, ouders, professionals en kinderen.

> Lees meer..
26 april 2022

De menselijke maat in de jeugdzorg, hoe pak jij dat aan? Het Ondersteuningsteam Zorg voor de jeugd (OZG) organiseert hierover op 19 mei het evenement 'Verschil maken met de menselijke maa't, vanuit de constatering dat de menselijke maat helpt met beweging brengen als het complex is.

> Lees meer..
26 april 2022

Nieuw op onze website: de online Agenda. Hierin kun je alle activiteiten terugvinden die worden georganiseerd in relatie tot het doel waaraan MAO bijdraagt. Activiteiten die MAO organiseert, zoals dialoogavonden, werksessies en Community of Practice. Maar ook activiteiten die georganiseerd worden door andere partijen die interessant zijn voor de deelnemers in het MAO-netwerk.

> Lees meer..
26 april 2022

Denk je ook wel eens: hoe zouden we het dan beter en anders kunnen doen voor jeugdigen? Tijdens de Met Andere Ogen sessies komt regelmatig naar boven 'hoe zouden we het dan beter en anders kunnen doen voor jeugdigen?' 'Wat is dan onze gedeelde visie?' De gedeelde visie is één van de zes werkzame elementen voor een stevige verbinding van opvang – onderwijs – jeugdhulp en zorg.

> Lees meer..
14 april 2022

We hebben goed nieuws! Woensdag 30 maart heeft de stuurgroep van MAO, op basis van het advies over het vervolg, besloten om Met Andere Ogen voort te zetten. Samenvattend is de strekking om MAO in de vorm van een inclusief netwerk voort te zetten. Dit netwerk bundelt de lokale en regionale praktijk van samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en ouders met als doel ontwikkelkansen van kinderen te versterken.

> Lees meer..
13 april 2022

Méér focus op de lokale praktijk waar onderwijs, zorg en jeugd samenwerken, méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en professionals. Met Andere Ogen II verdiept, inspireert, leert en agendeert. ‘Helpt dit de ontwikkelkansen van een kind te verbeteren? Dat blijft de centrale vraag’, stelt programmamanager Marijke Andeweg.

> Lees meer..