Agenda

 


juni
2
09:00 - 11:00 uur

Werksessie uitwisseling over actualiteiten

De werksessies staan in het teken van uitwisseling over actualiteiten die verband houden met het realiseren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. We benutten de visies vanuit de verschillende domeinen om tot (nieuwe) inzichten te komen. Voorheen waren er aparte werksessies van alleen de inspiratieregio’s, dat is nu veranderd. Alle partners van Met Andere Ogen kunnen voortaan deelnemen.

Meer info

juni
9
20:00 - 22:00 uur

Dialoog #9 Door de ogen van ontwikkelkansen voor kinderen

In de negende editie van de Met Andere Ogen Dialoog staan de ontwikkelkansen voor kinderen  zélf centraal. Ouders en initiatiefnemers gaan in gesprek over hun weg naar het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen.

Meer info

juni
16
09:00 - 12:00 uur

Workshop regievoeren in netwerken

Alle kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen op basis van de eigen behoefte en mogelijkheden is geen eenvoudige opgave. Voor een ononderbroken ontwikkellijn voor kinderen en jongeren is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) structureel samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. Maar samenwerking is mensenwerk, en samenwerking is ingewikkeld. Wat vraagt het om een netwerk tot stand te brengen en te onderhouden dat echt in staat is samen impact te maken?

In deze workshop maak je kennis met het gedachtegoed rond netwerkregie, wisselen we uit over wat er nodig is om succesvol samen te werken en geven we je handvatten voor hoe jij je rol als regievoerder kunt pakken.

Meer info

juni
20
15:00 - 17:30 uur

Schone lei

Tijdens de Met Andere Ogen sessies komt regelmatig naar boven “hoe zouden we het dan beter en anders kunnen doen voor jeugdigen?”  “Wat is dan onze gedeelde visie?” De gedeelde visie is één van de zes werkzame elementen voor een stevige verbinding van opvang – onderwijs – jeugdhulp en zorg.

Meer info