Al doende lerend samen anders kijken én anders doen

Download

Het eerste deel van de Midterm MAO I 2020 bundelt diverse bijdragen vanuit verschillende perspectieven. Daarmee monitoren veel ogen de aanpak Met Andere Ogen.

Download

"De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom." Zo begint de voortgangsbrief van de ministers van 30 oktober 2019.

Download

1 Preventieve beweging
2 Leren
3 Agenderen

Download

Coalitie Passend onderwijs-Jeugdhulp-Zorg 22 juli 2018

Download

• Wat heeft een kind nodig...
• Mouwen opstropen en doen
• Inspiratieregio's
• Op reis
• Lerend netwerk

Download

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?  Hierbij laten we ons inspireren door het advies en implementatieplan Mét andere ogen. Dit is een weergave vanuit de praktijk in het land, met beloftevolle samenhangende adviezen over wat wel en niet helpt.

Download