Deze midterm geeft inzicht in wat geleerd is over de wijze waarop de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. We hebben kennis en ervaring vanuit eerder onderzoek, interviews, de Communities of Practice en de praktijk bijeengebracht in deze midterm. Daarmee is deze Midterm van en voor ons lerend netwerk. Deze zogenoemde leeropbrengsten laten zien wat stimulerend en belemmerend werkt en het helpt om gezamenlijk handelingsperspectieven te verkennen. MAO wil met deze Midterm bijdragen dat partners meer aanknopingspunten vinden voor hoe zij hun rol kunnen pakken in het ene ecosysteem en zo bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Met de Midterm dragen we ook bij dat op alle niveaus de beweging naar preventief (samen)werken wordt gestimuleerd en betrokken partijen eigenaar zijn van deze beweging.

Download

Al doende lerend samen anders kijken én anders doen

Download

Het eerste deel van de Midterm MAO I 2020 bundelt diverse bijdragen vanuit verschillende perspectieven. Daarmee monitoren veel ogen de aanpak Met Andere Ogen.

Download

"De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom." Zo begint de voortgangsbrief van de ministers van 30 oktober 2019.

Download

1 Preventieve beweging
2 Leren
3 Agenderen

Download

Coalitie Passend onderwijs-Jeugdhulp-Zorg 22 juli 2018

Download

• Wat heeft een kind nodig...
• Mouwen opstropen en doen
• Inspiratieregio's
• Op reis
• Lerend netwerk

Download

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?  Hierbij laten we ons inspireren door het advies en implementatieplan Mét andere ogen. Dit is een weergave vanuit de praktijk in het land, met beloftevolle samenhangende adviezen over wat wel en niet helpt.

Download