Ervaringskennis
20 april 2020

Persona's van jongeren

In opdracht van het Ministerie van SZW is landelijk kennisinstituut Movisie een traject gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken.

Ervaringskennis
20 april 2020

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk met daarin manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan.