20 april 2020

Onderzoek school en vriendschappen

De koepels van de cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychi­sche Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op verschillende typen scholen en of het volgen van een bepaald type onderwijs effect heeft op hun sociale omgeving.

De koepels willen daarmee antwoord geven op de vraag of het uitmaakt of leerlingen met en zonder beperkingen samen naar school gaan. Het antwoord op deze vraag kan richtinggevend zijn in de discussie over inclusief onderwijs en het afbouwen van speciaal onderwijs.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: