29 september 2021

Steeds meer regio's vinden aansluiting bij Inspiratienetwerk

In 2019 zijn we gestart met het opzetten van een netwerk van 11 inspiratieregio’s. Dit netwerk breidt zich steeds verder uit.

Sinds april 2021 is er vanuit het programmabureau contact met verschillende regio’s. Mensen die ergens in de afgelopen anderhalf jaar hebben aangegeven mogelijk te willen deelnemen aan de aanpak Met Andere Ogen, zijn proactief benaderd. Er werden (intensieve) contacten gelegd met regio’s, (een lokaal netwerk en/of gemeente of organisatie die een netwerk wil gaan bouwen) die in de praktijk aan de slag zijn of willen met het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte willen maken om te leren en te inspireren. Met hen werd verkend of zij willen aansluiten bij de beweging.

De meeste contacten bleven lange tijd nog in een verkennende fase. In de gesprekken met de potentiële deelnemers,, kwamen we er achter dat het woord “regio” niet altijd aansloot bij de enthousiaste gesprekspartners. Het belemmerde hen om mee te doen met MAO, omdat zij het gevoel hadden geen “echte” regio te zijn. We wilden niet dat het meedoen aan MAO exclusief/uitsluitend was, waarna we in de zomer van 2021 hebben besloten om het “inspiratienetwerk” in het leven te roepen. Samen werd uitgezocht wat onze gesprekspartners meenemen/ toevoegen aan het netwerk en wat zij willen komen halen. De toekomst van het inspiratienetwerk hebben we verder onderzocht tijdens de MAO Doen-Dag op 24 september. Eind oktober wordt de emdterm van de afgelopen twee jaar gepresenteerd, waarin we ook terugkoppelen wat we hebben opgehaald tijdens de MAO Doen-Dag.

Kijk op het kaartje welke regio’s zich inmiddels bij het inspiratienetwerk hebben aangesloten en met wie we nog in gesprek zijn. Meer weten of je ook aansluiten? Mail naar metandereogen@vng.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen