29 september 2021

Regio Noord Veluwe sluit zich aan bij inspiratienetwerk

De regio Noord Veluwe heeft zich nieuw aangesloten bij het inspiratienetwerk MAO. 'De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is één van de speerpunten van de regio Noord Veluwe. Door inspiratieregio te worden kunnen we als aangesloten regio’s leren van elkaar', vertelt Rico Smit Coördinator, samenwerking onderwijs en jeugdhulp Noord Veluwe en voorzitter van de Stuurgroep Onderwijs en Jeugdhulp.

Wie ben je en wat is je professionele achtergrond?

Ik ben Rico Smit, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Elburg en daarnaast regionaal coördinator Onderwijs en Jeugdhulp. Naast dat ik voorzitter ben van de stuurgroep Onderwijs en Jeugdhulp ben ik lokaal trekker van de werkgroep “Interprofessionele samenwerking” en nauw betrokken bij een pilot Onderwijs Zorg Arrangement op een van de speciaal onderwijs scholen in de regio.
Ik ben 20 jaar werkzaam geweest in de uitvoering van de Jeugdhulp. Tien jaar als Jeugdbeschermer in Flevoland en 10 jaar in de regio Noord Veluwe als Schoolmaatschappelijk werker en CJG medewerker. Sinds 2 jaar heb ik de overstap naar de beleidswereld gemaakt. Dit met als ambitie om de praktijk meer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en de praktijk beter het beleid te laten snappen. Een mooie uitdaging die ook van toepassing is bij de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp.

Waarom willen jullie meedoen aan het inspiratienetwerk MAO?

Bij de oprichting van de inspiratie regio’s hebben wij ons als regio al aangemeld. Dit met als reden dat wij zelf erg trots zijn op wat wij bereikt hebben in de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp. We willen dit graag delen en uitwisselen met andere regio’s. Helaas zijn we destijds niet toegelaten tot het inspiratienetwerk maar zijn we regionaal wel verder gegaan met het versterken van de samenwerking. Nu de mogelijkheid zich voordeed om alsnog aan te haken als regio hebben we direct contact gezocht en MAO uitgenodigd om te besprek wat de kansen en mogelijkheden zijn.

Wat willen jullie graag bereiken door jullie rol binnen MAO?

‘We willen dat onze kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een omgeving die veilig is en zo thuisnabij mogelijk”. Wij denken dat de het versterken van de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp hier een middel in kan zijn. Als regio Noord Veluwe willen wij onze lokale gemeenten stimuleren en activeren om hiermee aan de slag te gaan. De goede voorbeelden en de kennis die beschikbaar is binnen MAO kan hier een positieve bijdragen aan leveren. 

Wat kunnen jullie bijdragen om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten?

Vanuit de Stuurgroep Onderwijs en Jeugdhulp hebben wij een regionale ontwikkelagenda opgesteld die door alle gemeente uit onze regio onderschreven wordt. In deze ontwikkel agenda hebben wij een aantal speelpunten geformuleerd waar wij de komende jaar invulling aan willen geven. Ondertussen gebeuren er lokaal mooi dingen in de samenwerking tussen onderwijs en Jeugdhulp en ouders. Bij als deze initiatieven en goede voorbeelden staan de ontwikkelkansen van onze kinderen voorop. Bij alles wat we doen is telkens de vraag “wat levert dit op voor onze kinderen”. Door deze goede voorbeelden te delen met andere regio’s kunnen zij hier ook hun voordeel mee doen. Andersom hopen wij ook ons voordeel te kunnen doen met de kennis, expertise en goede voorbeelden uit de andere regio’s.
We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is dat onze kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien waardoor zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

Met Andere Ogen is geslaagd als….

Onderwijs en jeugdhulp geen gescheiden werelden meer zijn. Ze zo nauw samenwerken met elkaar dat zowel leerlingen als ouders optimaal kunnen profiteren van wat beide werelden te bieden hebben voor een goede ontwikkeling van de kinderen. De samenwerking met ouders/verzorgers is hierbij erg belangrijk.

Voor meer informatie over de regio Noord Veluwe klik hier


Delen