02 september 2021

Regio Groningen sluit zich aan bij inspiratienetwerk

De regio Groningen heeft zich nieuw aangesloten bij het inspiratienetwerk MAO. Erik de Graaf, adjunct-directeur van SWV VO Groningen, legt uit waarom. 'Als inspiratieregio kunnen we wat we realiseren in Groningen beter op de landelijke kaart zetten en anderen daarvan mogelijk laten profiteren.'

Wie ben je en wat is je professionele achtergrond?

‘Mijn naam is Erik de Graaf, adjunct-directeur van SWV VO Groningen Stad en daarnaast voorzitter van de stuurgroep van het Thuiszitterspact 2.0 in de gemeente Groningen. Na de PA, MO Pedagogiek en de doctoraalstudie Onderwijskunde heb ik tien jaar als docent gewerkt in PO, VO, volwassenenonderwijs en internationaal onderwijs. Tevens heb ik als onderwijsadviseur gewerkt in Rotterdam en Friesland, was ik onderwijskundig beleidsmedewerker bij een groot schoolbestuur en lid van het MT. Sinds 2010 werk ik binnen de setting van een samenwerkingsverband.’

Waarom willen jullie meedoen aan het inspiratienetwerk MAO?

‘In 2019 heeft René Peeters op ons verzoek een presentatie gegeven over Met Andere Ogen. Daarna ben ik als voorzitter van het Pact ook partner geworden van Met Andere Ogen. Dit jaar kwam er vanuit Met Andere Ogen het verzoek om een inspiratiefilmpje te mogen opnemen in onze regio over de stand van zaken rond het gesprek van een cluster 3-school, de zorgarrangeur en een zorgverzekeraar in het kader van de WLZ. Ook werd ons toen in overweging gegeven om inspiratieregio te worden. Daar hebben we in de stuurgroep over gesproken en met elkaar ‘ja’ tegen gezegd. Als inspiratieregio kunnen we wat we realiseren in Groningen beter op de landelijke kaart zetten en anderen daarvan mogelijk laten profiteren. En natuurlijk willen we ook zelf leren van anderen. Tot slot willen we het platform van MAO gebruiken om door ons ervaren belemmeringen in wet- en regelgeving landelijk aan te kaarten.’

Wat willen jullie graag bereiken door jullie rol binnen MAO?

‘We willen graag uit eerste hand leren van én met elkaar en ‘good practice’ delen op het vlak van de verbinding onderwijs-jeugdhulp en de focus op schoolaanwezigheid (voorkomen van thuiszitten). Ook willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van belemmerende wet- en regelgeving op deze beleidsterreinen. We hebben hier recent aandacht voor gevraagd binnen de Community of Practice van Met Andere Ogen Bindende afspraken voor Jeugd, Onderwijs en Zorg.’ 

Wat kunnen jullie bijdragen om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten?

‘Het inzetten op schoolaanwezigheid (voorkomen en terugdringen van thuiszitters) én de verbinding onderwijs-jeugdhulp is in onze regio al jaren prioriteit. Daarnaast kennen we een zeer laag verwijzingspercentage speciaal onderwijs. Mooie voorbeelden uit onze regio zijn: de Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp (AOJ) teams op de VO-scholen, initiatieven om jeugdhulp te collectiveren, kindteams en DOE teams PO, de inzet van medewerkers sociaal team (WIJ) in het V(S)O, ‘School als Wijk’ in het MBO. Heel recent zijn we begonnen met het project ‘Doorstart’, waarin vanuit het OPDC VO outreachend gaan werken met leerlingen voor wie de stap naar school of een tussenvoorziening te groot is.’ 

Met Andere Ogen is geslaagd als….

‘We er met elkaar in slagen om daadwerkelijk een goede verbinding tussen onderwijs-jeugdhulp te leggen. En wel op zo’n manier dat ouders en leerlingen in volle omvang profiteren. Dat de combinatie onderwijs en zorg geen eindeloze zoektocht meer is en dat helder is hoe financiering verloopt. Dat we afscheid nemen van belemmerende wet- en regelgeving en dat we vooral kijken naar wat goed is voor een kind/jongere.’

Meer weten over de regio Groningen, klik hier


Delen