30 november 2020

Klassen Meetups

Gelijke Kansen voor elk kind een onhaalbare zaak? De omroep Human denkt van niet. Daarom gaan ze na de laatste aflevering van de serie Klassen het land in om met betrokkenen door te praten over oplossingen.

Fragmenten uit de serie dienen als startpunt voor gesprek. Samen halen we de lokale problematiek boven water, delen we ervaringen en bedenken we wat er anders moet; zowel op beleidsniveau, als oplossingen waar iedereen per direct mee aan de slag kan gaan. Wat werkt er al goed en wat kan beter?

Standaard aanwezig tijdens alle meetups zijn Ester Gould en/of Sarah Sylbing, de regionale afgevaardigden van de Jongerenraad en vooral lokale strijders in het onderwijs; docenten, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale politici en iedereen om het onderwijs heen.

Aan het slot van elke meetup verzamelen we de belangrijkste voorwaarden die nodig zijn bij het creëren van gelijke kansen voor álle kinderen. Vervolgens maken we duidelijke afspraken met elkaar om te zorgen dat er echt stappen gezet kunnen worden.

Deze voorwaarden worden gebundeld  in een grootse slotbijeenkomst in Den Haag, waar ze aangeboden worden aan landelijke beleidsmakers. Om zo tot concrete landelijke actie te komen.

Vaste moderator is ingenieur en universitair docent Hoessein Alkisaei. Hoessein Alkisaei zet zich al meerdere jaren op diverse manieren in voor mensenrechten en kansengelijkheid.

Waar en wanneer:

Op 27 januari vanuit De Melkweg, Amsterdam. Start om 18.30

In februari volgen bijeenkomsten in Flevoland, Brabant, Friesland en Zuid-Holland. In Maart zijn Drenthe, Utrecht en Zeeland aan de beurt. En als laatste regio’s Groningen en Limburg in april.

Voor het gehele overzicht en meer informatie:

https://www.human.nl/klassen/meetups/over-de-meetups.html


Delen