01 december 2020

Vijfde voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd

De vijfde voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd toont de voortgang en resultaten in de periode juni tot en met oktober 2020.

Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd is 16 april 2018 gelanceerd,als antwoord op de tussenevaluatie van de Jeugdwet (januari 2018) met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds beter te maken. Deze vijfde voortgangsrapportage is een product van de leden van de Stuurgroep, Zorg voor de Jeugd. Voor meer informatie klik hier

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen