05 juli 2020

Utrecht als best practice in de jeugdzorg

Het wordt al ‘De Utrechtse aanpak’ genoemd: waar veel gemeenten worstelen met de decentralisatie van de jeugdzorg, springt Utrecht er in positieve zin uit. Zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Wat maakt de Utrechtse aanpak succesvol? Het vakblad De Pedagoog sprak hierover met twee professionals in de wijk Overvecht. Buurtteammedewerker Anne van Dorp (Lokalis) en orthopedagoog Barbara Stremmelaar (Spoor030) vertellen in dit dubbelinterview hoe het Utrechtse model in de praktijk werkt.

‘Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin op lokaal en regionaal niveau is nog lang niet gerealiseerd’, stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman (Radboud Universiteit) in het recent verschenen onderzoek naar de werking van het ‘Utrechtse model’.  De onderzoekers geven Utrecht na onderzoek een ruime voldoende voor de wijze waarop de stad de basis jeugdhulp en de specialistische jeugdzorg in de wijken heeft georganiseerd. Dit staat beschreven in een artikel van Binnenlands Bestuur.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: