05 juli 2020

Utrecht geeft extra impulsen aan Zomerschool

Utrechtse leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door corona kunnen de komende weken naar de plaatselijke Zomerschool. Vanuit de krachtenbundeling binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen wordt deze Zomerschool geregisseerd.

Utrechtse scholen hebben de mogelijkheid gekregen een subsidie aan te vragen voor een eigen leerprogramma. Scholen kunnen ook meedoen met een gezamenlijk aanbod. Vanuit het Rijk is er een subsidieregeling om deze groep scholieren te helpen. Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kunnen tot een maximum van 900 euro per leerling vergoed krijgen.

Bij het gezamenlijke Zomerschool-aanbod wordt samengewerkt met verschillende partijen waaronder de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Zo gaan studenten van beide onderwijsinstellingen leerlingen helpen met cognitieve vakken.


Delen