04 juli 2020

Stadsnetwerk Gelijke Kansen in Utrecht krijgt vorm

Tijdens Corona werd duidelijk dat de meest kwetsbare leerlingen extra de dupe dreigden te worden van de schoolsluiting. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Ook na de heropening van de scholen is helder dat extra hulp nodig is voor kwetsbare gezinnen.

In Utrecht wordt laagdrempelige ondersteuning voor kinderen en jongeren bij het thuisonderwijs georganiseerd vanuit het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Dit nieuwe netwerk voor de stad krijgt ook post-Corona concreet vorm.

Het eerste zaadje voor het Stadsnetwerk Gelijke Kansen werd geplant toen op Academie Tien, een innovatieve school voor voortgezet onderwijs in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, het project Thuisschoolmaatje spontaan ontstond bij het begin van de schoolsluiting. Dit initiatief werd door de VO-Raad opgepikt en landelijk uitgerold. Binnen de stad Utrecht werd dit initiatief vervolgens verder verbreed.


Delen