20 april 2020

Persona's van jongeren

In opdracht van het Ministerie van SZW is landelijk kennisinstituut Movisie een traject gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken.

Een persona is een verhaal, gebaseerd op echte levensverhalen. Daarbij wordt gewerkt met een groep van circa acht jongeren die samen één verhaal vormen.

Kijk naar het resultaat van Movisie.