(Semi) wetenschappelijk

Essay meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken

In dit essay wordt beschreven op welke manier meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en worden de uitdagingen besproken die zich daarbij voordoen.

Meerlaags werken staat haaks op traditionele, in procedures ‘ingeregelde’ manie­ren van werken, omdat de contouren van het voorhanden zijnde vraag­stuk leidend zijn voor de totstandkoming van inzet en activiteiten, in plaats van de eigen afgebakende taak en het eigen afgebakende domein van betrokken actoren.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen