23 mei 2022

Oproep nieuwe deelnemers CoP Bindende afspraken

In september start de nieuwe Community of Practice Bindende afspraken voor Jeugd, Onderwijs en Zorg. De eerste bijeenkomst van dit jaar vindt plaats in september.

Oproep nieuwe deelnemers

Wil je samen met andere professionals kennis ontwikkelen vanuit de praktijk? Meld je dan nu aan voor de Community of Practice (COP) Bindende afspraken voor Jeugd, Onderwijs en Zorg. De eerst online bijeenkomst is op 12 of 15 September 2022.

Waarom een Community of Practice?

Een Community of Practice is een ontmoetingsplek waar professionals ervaringen en analyses delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe praktijken ontwikkelen. Vanuit een wederzijdse betrokkenheid, gedeelde praktijk en een gezamenlijk doel, ga je aan slag om kennis vanuit de praktijk te laten ontstaan. Samen en vanuit vertrouwen.

Voor wie?

De community is bedoeld voor een mix van beleidsprofessionals vanuit gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugd(gezondheids)zorgaanbieders. Je schrijft je in als duo vanuit gemeente en onderwijs, maar het liefst ook met een partner uit de jeugd(gezondheids)zorg.

Achtergrond

De afgelopen twee jaar zijn onder de vlag van het programma Met Andere Ogen meerdere bijeenkomsten van de COP Bindende Afspraken georganiseerd. Het Nederlands Jeugdinstituut wil, voortbordurend op deze eerdere ervaringen een vervolg geven aan deze COP.

Opzet en werkwijze van de CoP Bindende afspraken

In deze COP reflecteren en leren we over wat nodig is in de samenwerking tussen verschillende domeinen (gemeente, onderwijs, zorg) om te komen tot betere resultaten voor kinderen en jongeren. Als deelnemer bepalen jullie samen de inhoud van de CoP. Bijvoorbeeld door een praktijkvoorbeeld uit een regio te bespreken. Of kennisvragen te agenderen waarvoor we experts uitnodigen die hun kennis met ons willen delen. Met behulp van de online intervisiemethode, die we eerder ontwikkelden, gaan we aan de slag met casuïstiek.

Ambitie

In het najaar willen we 2 sessies van 2 uur organiseren en hebben we de ambitie om aan een structureler netwerk te werken. We denken aan 15 tot maximaal 20 deelnemers. Afhankelijk van de wensen|interesses van de deelnemers nodigen we gastsprekers uit die expert zijn op een bepaald thema. Lieke Salomé en Marloes Driedonks, beiden senior adviseurs bij het NJi, verzorgen de begeleiding.

Aanmelden

Wil je graag deelnemen? Stuur dan  vóór 15 juni het aanmeldformulier in. Vermeld daarbij met welke regionale samenwerkingspartners vanuit onderwijs, gemeente en jeugd(gezondheids)zorg je mee doet.

De eerste online sessie vindt plaats op maandag 12 september, 13-15 uur of donderdag 15 september, 10-12 uur.