23 mei 2022

Ondersteuningsplan 2022-2026 De Meierij

De Meierij behoort al drie jaar tot het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen en dit heeft bijgedragen aan de weg naar meer inclusie. De afgelopen jaren hebben we het speciaal basisonderwijs afgebouwd. Het was een extra uitdaging om nieuwe scherpe ambities te formuleren voor de komende vier jaar. Met onze nieuwe Ondersteuningsplan 'Samen sterk voor meer Inclusie' zijn we daarin geslaagd.

Inclusie is geen containerbegrip, het vraagt alleen wel om het afpellen of expliciteren. Gaat het om de mate van welkom heten, de mogelijkheden binnen het onderwijs of om een dekkend netwerk van aanbod? Drie onderdelen die we in ons plan expliciet uitgewerkt hebben in een negenveld van beloften. In 2026 willen we dat ieder kind in de eigen wijk of in het eigen dorp naar school kan en daar is gewoon goed onderwijs voor nodig. We ondersteunen scholen om de basisondersteuning te verstevigen, we optimaliseren onze (tijdelijke) extra ondersteuning en blijven ook ons sterke speciaal onderwijs benutten. 

We doen dit samen omdat 'we samen De Meierij' zijn. We menen al sterk te zijn met waar we staan, maar willen nog sterker worden. Meer betekent voor ons ruimte voor maatwerk, dit maatwerk leidt voor alle scholen tot meer inclusie. 

De Meierij ziet uit naar het vervolg van Met Andere Ogen om te blijven leren en te delen. 

Voor meer informatie klik hier. Of download het ondersteuningsplan in de bijlage.

 


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: