15 april 2021

Stavaza Ambassadeurs

Om het gedachtegoed zo breed en diep mogelijk te kunnen verspreiden, werkt Met Andere Ogen (MAO) met ambassadeurs. Inmiddels zijn er drie online bijeenkomsten geweest.

In de derde online-bespreking met de ambassadeurs bleek dat zij hun rol steeds beter kunnen invullen. Dit door bij te dragen aan bijvoorbeeld (online-congressen) of te reflecteren op ontwikkelingen in een gemeente.

Tijdens de al gevoerde één-op-één-gesprekken met René Peeters kwam naar voren dat het ambassadeursschap ook goed ingezet kan worden door middel van het schrijven van artikelen of columns voor de eigen achterban of collega’s. In de komende periode gaan steeds twee ambassadeurs zichzelf en hun organisatie nader voorstellen. Dit keer hebben Roelie Bosch, wethouder uit Almere en Harry Gerichhausen, bestuurder van SOTOG, regio Twente en Achterhoek meer over de ontwikkelingen in hun organisatie verteld.

Meer weten of in contact komen met een van de ambassadeurs? Neem gerust contact op met René Peeters of via metandereogen@vng.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen