15 april 2021

Van Vink naar Vonk: oogstdocument ouderbetrokkenheid

Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doet je dat?

Concrete lessen en inspiratie uit de regio's vind je in het oogstdocument Van Vink naar Vonk, met geleerde lessen over ouderbetrokkenheid in de aanpak Met Andere Ogen. In Met Andere Ogen hebben we het afgelopen jaar extra ingezet op het versterken van de samenwerking met ouders. Iedereen vindt dat belangrijk, maar er prioriteit en conreet handen en voeten aan geven gaat niet vanzelf. Met een aantal inspiratiegio's zijn we daarom expliciet aan het werk gegaan met het versterken van 'ouderbetrokkenheid'.

Waar gaat het over, en welke concrete voorbeelden en lessen zijn er te delen? De eerste antwoorden hebben we op 2 november 2020, tijdens de Voor de Jeugddag gedeeld met ruim 300 professionals uit het veld. Astrid van der Kooij leidde de sessie Mét ouders meer glans, en Astrid Ottenheym, Jetta Spaanenburg en Annabet Jongkind deelden in inspirerende pitches de ervaringen uit respectievelijk Noord-Kennemerland, Utrehc ten Twente. ‘De regio's bij elkaar geven een heel palet: van in het hier en nu starten met praten met ouders, tot een overall visie waarin de vraag van ouders leidend is voor het handelen van de organisatie’, vertelt Astrid van der Kooij. ‘Er zijn situaties waarin samenwerken met ouders echt heel lastig is. Naast deze ingewikkelde situaties, zijn er heel veel ‘gewone’ situaties, en die verdienen veel meer aandacht. Ook op beleidsniveau. Daarnaast is het goed te onderkennen dat samenwerken met ouders competenties vergt die professionals in de opleiding meestal niet hebben meegekregen. Meer aandacht hiervoor is daarom van belang.’

Vervolg

‘Het project Ouderbetrokkenheid krijgt een vervolg onder de noemer Inclusief Samenwerken. De eerste fase heeft laten zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders en kinderen is, en dat dit een andere manier van werken van alle betrokken partijen vraagt. Deze verder stimuleren en ondersteunen, daar gaan we in de tweede fase aan werken. Samen met iedereen in de regio’s die een bijdrage aan deze beweging wil leveren. Meer weten of je vast aanmelden? Neem contact op via de mail metandereogen@vng.nl

De lessen en inspiratie die in de workshop aan bod komen, zijn intussen nog steeds actueel. Het opnieuw geven van de workshop is daarom ook zeker een mogelijkheid.

Klik hier voor informatie en het terugkijken van de workshop.

 

 

 

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen