09 maart 2021

Agenderings A4

Deze praatplaat is een agenderings A4’tje. Een praatplaat gebaseerd op de zeven adviezen van de aanpak, de beweging  Met Andere Ogen. Hierin zijn de zeven adviezen verwerkt. Ze worden aan elkaar gekoppeld en ze worden verbonden aan doelstellingen. Mooi gevisualiseerd met als kern van Denken naar Doen.

We blijven immers niet praten, maar gaan gewoon doen en vanuit het doen gaan we leren. Voor onszelf en van elkaar. Alle kinderen alle kansen op een gezonde, normale en veilige ontwikkeling en een ononderbroken schoolloopbaan op weg naar betekenisvolle participatie. Hierin staat niet één perspectief centraal, maar domeinoverstijgend denken en werken: één ecosysteem rondom kind en ouders!

Voor een regio vraagt dit om een enorme inspanning om met alle partners vanuit een gefragmenteerd veld tot samenhangend en integraal lokaal beleid te komen. Hoe doe je dat? De inspiratieregio’s hebben hier de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan en dit vertaald in deze praatplaat om ook binnen jouw eigen regio het gesprek aan te gaan om te komen van “Denken naar Doen” en gezamenlijk de ontwikkelkansen voor kinderen vergroten. 

Wil je meer weten over hoe je de agenderingsA4 effectief in jouw regio kan inzetten, neem dan contact op met  Harriet Smit of Bas Wesseldijk van de werkgroep agenderen van de aanpak met Andere Ogen.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen