06 januari 2021

Ambassadeurs Met Andere Ogen

In 2020 hebben we ambassadeurs geworven voor Met Andere Ogen.

We kennen twee soorten ambassadeurs: de bestuurlijke ambassadeurs die gekoppeld zijn aan een van de 11 inspiratieregio’s (de Dronegroep) en ambassadeurs die hun expertise willen inzetten voor onze aanpak. Dat is een bredere groep mensen vanuit verschillende domeinen. Voor deze laatste groep kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden.

Dronegroep

Hoewel we de naam niet vaak gebruiken hebben we de bestuurlijke ambassadeurs van de inspiratieregio’s de Dronegroep genoemd. Dit omdat zij vanuit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. De wereld van samenwerking kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, werk in de wijk enz. 
René Peeters heeft de ambassadeurs gevraagd om in 2021 op verzoek presentaties te geven in het land. MAO krijgt veel vragen binnen om te vertellen over de actuele stand van zaken van het programma, maar ook over praktijkvoorbeelden in het land. René heeft zelf in 2019 en 2020 zo’n 85 presentaties gegeven. Het programma is inmiddels bekend bij gemeenten en organisaties in de domeinen onderwijs en zorg. De ambassadeurs ontvingen eind 2020 een basispresentatie en achtergrondmateriaal over MAO. Inmiddels zijn de eerste presentaties verzorgd door Astrid Ottenheym (directeur-bestuurder SWV-PO Noord-Kennemerland) en Pieter van Dijk directeur Samenwerkingsverband VO Barneveld.

Nader voorstellen

Op 11 november 2020 is er een online-bijeenkomst georganiseerd voor alle ambassadeurs. Daar hebben we gesproken over de actualiteit en over de stappen die de agenderingswerkgroep heeft gezet. Op 27 januari 2020 is de volgende bijeenkomst waarin op verzoek van de ambassadeurs enkele ambassadeurs zich nader aan elkaar gaan voorstellen.
In 2021 hebben we elkaar hard nodig. Verder werken aan de bekendheid van de adviezen en het verzamelen van resultaten. Maar ook aan het inbrengen van formuleren die tijdig op de tafel van de formateur moeten liggen om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen kinderopvang/onderwijs en zorg ook door regelgeving (of juist het schrappen van regels) gestimuleerd wordt.

Meer informatie

Op onze website vind je binnenkort meer informatie over de ambassadeurs. Heb je hierover al vragen of wil je je aanmelden als brede ambassadeur, mail dan naar metandereogen@vng.nl

Bestuurlijke ambassadeurs

Bas Wesseldijk, De Meierij

Pieter van Dijk, FoodValley

Astrid Ottenheym, Noord-Kennemerland

Roelie Bosch, Almere

Fred van Trigt, Holland-Rijnland

H. Gerichhausen, Twente

A. Helder, Leeuwarden

Peter Lemmens, Zuid-Limburg

Johan Vermeer, Zuid-Kennemerland

Jouke Douwe de Vries, Noord-Ooost Friesland

Marenne van Kempen, Utrecht

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen