06 januari 2021

Word partner van Met Andere Ogen

Was je al aandeelhouder van Met Andere Ogen? Dan ben je nu onze partner!

Het partnerschap van Met Andere Ogen komt in de plaats van de ‘aandeelhouders’ waar de beweging eerst mee werkte. Het begrip ‘partner’ dekt  beter de lading: iedereen die werkt met kinderen is gelijkwaardig partner in de beweging die we met elkaar willen maken: van professionals die werken vanuit hun eigen vakgebied naar een vakoverstijgende samenwerking binnen ‘het ecosysteem van het kind’.

Ben je een professional die werkt voor en met kinderen of op een andere manier betrokken, dan kun je partner worden van Met Andere Ogen. Dat kost je niks (behalve soms een stukje van je tijd) en levert je veel op: een netwerk, deel worden van Communities of Practice, inspiratie, uitwisseling, kortom: alles wat je nodig hebt om als partners te groeien door te leren van en met elkaar. 

Netwerk van betrokkenen

Het partnerschap van Met Andere Ogen kun je zien als een netwerk van betrokkenen die bijdragen aan het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen, van  uitvoering tot bestuur en beleid. Alleen door samen te doen en te leren vanuit onderwijs, zorg en jeugd komen we tot de veranderingen die we zo hard nodig hebben om die ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Iedereen die werkt met kinderen is daarom welkom als partner van Met Andere Ogen: professionals (van onderwijsassistent en leerkracht tot directeur) uit kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg; bestuurders, beleidsmakers en adviseurs op alle niveaus; onderzoekers en opleiders van mbo tot universiteit; en natuurlijk ook (vertegenwoordigers van) kinderen en ouders zelf.

Meld je aan

Wil je meedenken over hoe het anders en beter kan? Wil je je eigen ervaringen delen en inspiratie opdoen van anderen? Wil je leren van elkaar? Meld je dan aan als partner van Met Andere Ogen. Klik hier om je aan te melden.

 

 


Delen