05 januari 2021

Factsheet Met Andere Ogen 2021

Met Andere Ogen wil in 2021 de andere manier van kijken, denken en doen verankeren in beleid en uitvoering, volgens de programmalijnen Bewegen, Leren, Agenderen en Organiseren.

Door zichtbaar te maken wat er binnen de regio’s aan veranderingen in gang is gezet en hoe (landelijke) partners kunnen faciliteren, versterken we de beweging en raakt iedereen ervan doordrongen dat het anders moet, en kan. Vervolgens zijn het de professionals die het gaan doen! Lees alles over Met Andere Ogen en het actieplan in onze factsheet en deel dit met je achterban.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen