25 juni 2020

Commissiebrief in antwoord op moties

Op 18 juni is er een Commissiebrief Tweede Kamer verstuurd inzake Reactie op motie- Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg.

De kamer heeft op 19 februari jl. Tijdens het VAO Onderwijs en Zorg een tweetal moties ingediend die zijn aangenomen. Gevraagd is om een brief over hoe deze moties uit te voeren.

Dit is een eerste stap die in lijn is met het advies: De budgetten moeten poreuze randen hebben. Op twee plaatsen in het land gaat nu geprobeerd worden om te komen tot groepsbekostiging zorg en onderwijs in plaats van bekostiging per kind.

Een gevolg van bekostiging per kind is dat er ook een veelvoud aan hulpverleners in een klas rondloopt. Door de bundeling van deze middelen kunnen vaste medewerkers permanent of lange tijd in een klas werken en kunnen ze meerdere kinderen begeleiden en worden deel van het team.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen