27 mei 2020

Ondersteuningsroute PO/VO en jeugdhulp

Onze toolkit Leren van andere ogen wordt geregeld gevuld met nieuwe informatie. Nieuw zijn de referentiemodellen ondersteuningsroute PO/VO en Jeugdhulp.

De referentiemodellen ondersteuningsroute PO/VO en Jeugdhulp geven op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit kan zien. De route toont welke bijdragen de jeugdhulp in de verschillende fasen binnen het onderwijs zou kunnen bieden. In de praktijk is de variatie in stappen, benamingen en taken van partijen groot. Het referentiemodel biedt een kader voor alle professionals die ondersteuning en hulp kunnen bieden aan kinderen en hun oud.

Voor PO klikt hier.

Voor VO klik hier.

Ook nieuw is het filmpje met de presentatie over privacy in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp.

Heb je zelf ook tools die je graag met andere aandeelhouders wil delen? Neem dan contact met ons op. Mail metandereogen@vng.nl.


Delen