Beleidspraktijk

Ondersteuningsroute PO en jeugdhulp

Het referentiemodel ondersteuningsroute primair Onderwijs en Jeugdhulp geeft op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs uit kan zien.

De route laat zien welke bijdragen de jeugdhulp in de verschillende fasen binnen het onderwijs zou kunnen bieden. In de praktijk is de variatie in stappen, benamingen en taken van partijen groot. Het referentiemodel biedt een kader voor alle professionals die ondersteuning en hulp kunnen bieden aan kinderen en hun ouders.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen