05 maart 2020

Programmaplan uitvoering 2020 Met Ander Ogen

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.

Hierin staat beschreven wat we dit jaar doen én willen doen. Dit jaar staat in het teken van leren, agenderen en versterken van de beweging om samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugddomein te verbeteren. Download het plan in de bijlage onderaan.

Al doende leren

Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen met inbreng van directe samenwerkingspartners en onder regie van het programmabureau Met Andere Ogen. Ook voor de uitvoering van dit programma geldt dat we al doende lerend uitvinden en ondervinden wat wel of niet werkt. Daarom monitoren we elk half jaar of we op de goede weg zijn en maken we eind 2020 een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2021.

We hopen dat lezen aanzet tot meedoen, want ook jouw ogen zijn nodig om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten!

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen