24 mei 2022

Werksessie 2 juni - Onderwijs voor elk kind

Op donderdag 2 juni van 9.00-11.00 uur staat er weer een digitale werksessie gepland voor het netwerk van Met Andere Ogen. De werksessies staan in het teken van uitwisseling over actualiteiten die verband houden met het realiseren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

Vanuit het netwerk is de wens gekomen om tijdens deze werksessie in gesprek te gaan over het volgende thema:

Het is in 2022 steeds beter mogelijk het onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen met specifieke ondersteuningsvragen. Dit sluit aan op de rechten van kinderen en de opvattingen welke we hebben over het belang van Inclusie en Participatie. Toch is het ook nog steeds zo, dat ondanks bovengenoemd, het voor een deel van de kinderen niet mogelijk is om deel te nemen aan onderwijs. Inclusie en Participatie gaat niet vanzelf. Sterker nog: zorgorganisaties zien in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een toename van het aantal kinderen in KDC`s. Daarbij is er ook sprake van een verandering van doelgroep. Dit is overeenkomstig met de landelijke trend. 

De wens is dan ook om uit te wisselen over het realiseren van een beweging in de doorstroom naar en samenwerking met onderwijs. Wat zien we nu over het hoofd? Welke belemmeringen ervaren we? Wat kan ervoor zorgen dat we ons doel beter bereiken?

Samen naar School is één van de initiatieven die ervoor zorgt dat elk kind kan aansluiten en mee kan doen op een reguliere school. Graag geven we dan ook het woord aan Christiaan Kwint, directeur van de Samen naar School klas van Stichting KanZ in Heerhugowaard. Christiaan zal ons meer vertellen over de Samen naar School klas. Daarna gaan we met hem in gesprek om te kijken wat we kunnen meenemen naar onze lokale praktijk.  

Wil jij ook mee uitwisselen over dit thema? Meld je dan nu nog aan via de website.

Het programma is als volgt:

9.00 Opening en introductie op het thema thuiszitters: kinderen die niet aan kunnen sluiten en geen onderwijs krijgen

9.10 Uitwisselen over hoe dit er in de praktijk uitziet en wat maakt dat dit speelt

9.40 Presentatie van Christiaan Kwint

9.55 Pauze 

10.05 In gesprek met Christiaan Kwint

10.25 Goede praktijkvoorbeelden en visualisatie van de toekomst

10.45 Afsluiting 

 

Heb je nog vragen? Mail ons op metandereogen@vng.nl

 

We zien je graag op 2 juni!