28 april 2021

Interprofessionele samenwerking op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg

Ben jij schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker, leerkracht speciaal onderwijs, pedagoog, leerplichtambtenaar, jongerenwerker of schoolarts?

Doe dan mee met een gesprek over ‘wat werkt’ en ‘best practices’ bij interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorgprofessionals. Het gesprek is de opmaat naar vervolgactiviteiten binnen het platform Met Andere Ogen.

De MAO partners inspireren elkaar om de interprofessionele samenwerking tussen onderwijs- en  jeugdzorgprofessionals in hun werkveld te versterken en te verdiepen. De focus ligt hierbij op de  succesfactoren en belemmeringen van interprofessioneel samenwerken.

Het gesprek wordt begeleid door Anja Verwoert die vanuit haar ervaring in onderwijs en jeugdzorg een boek schreef over interprofessioneel samenwerken.

Het gesprek is 19 mei van 9.00 – 11.00 en bij veel belangstelling plannen we een tweede datum.

Geef je op via: metandereogen@vng.nl

MAO organiseert dit gesprek met BPSW, NIP, NVO en AJN (tevens onderdeel van het netwerk van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd) en Ingrado.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen