16 maart 2021

Film toont werkwijze centrumcoach

Wat is de werkwijze van de centrumcoach, vanuit de ogen van een ouder? Dat toont het filmpje over Kindcentrum Skoatterwiis gemaakt door Pact voor Kindcentra.

Vanuit PACT voor Kindcentra is een E magazine gemaakt over ouderbetrokkenheid. Een van de onderdelen is een filmpje, waarin ouders worden geïnterviewd, die zich geholpen voelen door de goede samenwerking binnen een interprofessioneel team van onderwijs, opvang, zorg.

Het filmpje gaat over de werkwijze van de centrumcoach; orthopedagogisch medewerker van Jeugdhulp Friesland en een pedagoog vanuit Kinderwoud Kinderopvang, waarbij het effect van het interdisciplinair samenwerken en inclusie tot zijn recht komen. Ouders vertellen waar ze tegenaan lopen in de opvoeding thuis en op het Kindcentrum en hoe de centrumcoach hen daarbij steunt.

Voor wie

Het filmpje is voor iedereen die geïnteresseerd is in een goede samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg zodat kinderen ouders ondersteunt worden bij sociaal emotionele vraagstukken in de vertrouwde, veilige omgeving. 

De centrumcoaches bieden op uiteenlopende gebieden en in verschillende vormen ondersteuning aan niet alleen kinderen en ouders,  maar ook aan teamleden. Door dagelijks aanwezig te zijn kunnen intensieve contacten worden opgebouwd- en onderhouden met het kind en zijn opvang- onderwijs- en gezinssysteem. Hiernaast kan intensieve samenwerking plaatsvinden met andere professionals buiten het Kindcentrum. De centrumcoach neemt hierbij een coördinerende rol op zich.

Doordat centrumcoaches met een andere bril kijken, kunnen ouders bij de centrumcoach terecht met al hun vragen over de opvoeding, gedrag en brede ontwikkeling van hun kind. Voorheen werd elk kind met gedragsvragen, opvoedingsvragen en ontwikkelingsvragen doorverwezen naar hulpverlening buiten Skoatterwiis. Nu gebeurt dit nu alleen wanneer er sprake is van meervoudige en complexe gezinsproblematiek of wanneer verder onderzoek nodig is. Dit alles gebeurt altijd pas nadat de centrumcoach hierin zelf eerst een stukje hulpverlening heeft opgepakt. Preventief werken in de directe omgeving van het kind en zijn gezin ten top!

Het belang van de centrumcoaches

 1. Gezinnen zijn volledig in beeld, crisissituaties en inzet zwaardere hulpverlening worden voorkomen
 2. Opvoedingsondersteuning wordt aangeboden vanuit het Kindcentrum
 3. Teamleden onderwijspersoneel kunnen zich richten op onderwijstaken
 4. Verzuim neemt af
 5. Centrumcoaches als centraal aanspreekpunt voor ouders
 6. Coördinatie rondom zorg vindt vanuit het Kindcentrum plaats
 7. Korte lijnen met externe partners
 8. De drempel naar hulp is laag
 9. Zorg en onderwijs en opvang zijn met elkaar verbonden: samenwerking is ontstaan
 10. Normaliseren (in plaats van problematiseren) leidt tot passende begeleiding
 11. Interne expertise is verbreed
 12. Er is een doorgaande lijn ontstaan op verschillende gebieden
 13. Directe hulp is mogelijk en vanzelfsprekend

Download hier het hele filmpje:

Meer weten? Vragen? Kijk op de website van het KindCentrum of neem contact op met Patricia Kruijt, directeur van het KindCentrum of met Miek Hehenkamp, procesbegeleider miek@miekhehenkamp.nl


Delen