09 november 2020

Webinar Dank voor de fijne samenwerking?

Hoe kunnen professionals uit onderwijs en jeugdhulp gericht aandacht besteden aan het evalueren en borgen van de behaalde resultaten? En hoe biedt het terugblikken op de samenwerking kansen om deze in de toekomst te verbeteren?

Op 18 november van 14.30 - 15.30 komen deze vragen aan bod tijdens de derde webinar van Anja Verwoerdt, auteur van ‘Onderwijs en jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken’ (Acco, 2020). Tijdens deze webinar wordt ingegaan op hoe professionals uit beide domeinen de resultaten voor jeugdigen procesmatig kunnen evalueren.

Inhoud:

  • Je leert hoe je bij een evaluatie van de resultaten voor de jeugdige kunt profiteren van planmatig werken volgens de PDSA cyclus (Plan-Do-Study-Act) en hiermee gezamenlijke doelen evalueert en resultaten borgt.
  • Je leert welke (oplossingsgerichte) vragen je je collega uit onderwijs of jeugdhulp kunt stellen om het proces van samenwerken te evalueren. Deze vragen grijpen terug op de succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken.

Voor wie interessant

Professionals uit onderwijs en jeugdzorg

Voor meer informatie en registratie klik je hier


Delen