Uitvoeringspraktijk

Handleiding populatie analyse in het onderwijs

Onderwijs, jeugdhulp en gemeenten moeten gezamenlijk zorgen voor een passend aanbod van onderwijsondersteuning en jeugdhulp voor deze doelgroep.

Dit vraagt om inzicht in de huidige situatie, de knelpunten daarin en de kansen voor een betere afstemming. Met een populatie-analyse kan een school de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen