juni
23
20:00 - 22:00 uur

Dialoogavond #10: Door de ogen van het Initiatieven Collectief

Iedere jeugdige heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en daardoor niet meer naar school gaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 120 initiatieven die andere routes tot leren en ontwikkelen bieden aan deze jongeren. Zij bieden plek aan deze jeugdigen wanneer het onderwijs niet kan bieden wat nodig is. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het Initiatieven Collectief samen met Movisie en Gedragswerk. Wat we kunnen leren van het Initiatieven Collectief om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren? Daarover gaan we in aflevering 10 in gesprek met jongeren, ouders, de initiatieven en mensen vanuit ‘het systeem’.

Als te veel kinderen en jongeren niet meekomen, is dat een signaal dat het huidige systeem niet werkt. Wat kunnen we leren van de initiatieven? Wat doen zij, vanuit welke grondslagen? Wat kunnen we hieruit leren om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren? Daarover gaan we in dit programma vanuit de transitiekunde in gesprek.

De dialoog

We gaan in drie rondes in gesprek:

1 - In gesprek met ouders & jongens: wat zijn de ervaringen van ouders en jongeren met deze thuiszittersinitiatieven. Wat is de betekenis voor hen?

2 - In gesprek met de initiatieven: wat doen de initiatieven en hoe werken ze? Welke boodschap hebben ze aan het onderwijs, zorg, jeugdhulp en gemeenten

3 - Reflectie door mensen vanuit beleid en praktijk: wat doet onderwijs, jeugdhulp en gemeenten nu en wat leren ze van deze initiatieven?

Sprekers

  • Marjet van Houten, programmaleider bestaanszekerheid en waardevol werken Movisie en tafeldame in dit programma
  • Wouter Heesen, jongere met ervaring, als uitvaller en deelnemer binnen twee initiatieven.
  • Regien Looijen, Orthopedagoog & Consulent Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland, voorzitter netwerkgroep thuiszitters

De komende tijd wordt de lijst met sprekers aangevuld. Hou deze website in de gaten voor meer informatie De moderatie is in handen van Natasja van den Berg.

Zo doe ik mee 

Meedoen kan op twee verschillende manieren: fysiek in de zaal of online vanuit huis of de werkplek.

Fysiek
We ontvangen je heel graag in de zaal. Wil je er fysiek bij zijn? Wees er dan snel bij.

Online
Online is de capaciteit onbeperkt.

Aanmelden is verplicht en kan via de website van Pakhuis de Zwijger. Je ontvangt per e-mail de agenda-uitnodiging en de benodigde informatie om deel te nemen.

Meer info

Meer informatie vind je op de programma pagina van Pakhuis de Zwijger.

Heb je vragen? Neem dan contact op via metandereogen@vng.nl


Locatie:
Adres:
Maximum aantal deelnemers:
Onbeperkt