details image.jpg

 

Verbinden Met Andere Ogen

In de aanpak Met andere ogen werken wij samen in verschillende netwerken. Eén van die netwerken is het verbindersnetwerk. In dit netwerk zitten verbinders vanuit de elf inspiratieregio’s, verbinders vanuit de beleidscoalitie en kennisverbinders vanuit het Nederlands Jeugd instituut.

Hoe werken de verbinders?

  • Elke inspiratieregio heeft een vaste regio-, coalitie- en kennisverbinder. Zij zijn op dit moment aan de slag in de eigen regio’s om de lokale ontwikkelvragen te verhelderen en aan te scherpen. Hieruit worden mogelijke vervolgstappen en behoeften gedestilleerd.
  • De coalitie- en kennisverbinders komen zes wekelijks bijeen. Zij bespreken het opgehaalde uit de regio’s. Hier verbinden zij tussen gezamenlijke ontwikkelopgaven en krachten vanuit de regio’s.
  • Alle coalitie-, regio- en kennisverbinders komen elke twee maanden bijeen om van en met elkaar te leren. Hierbij is ruimte voor agenderingsvraagstukken. 

Wil je meer informatie over de verbinders? Of heb je een vraag aan de verbinder van een specifieke regio? Mail dan naar metandereogen@vng.nl.