De lerende aanpak

De aanpak Met Andere Ogen krijgt vorm in een lerend netwerk; een samenwerkingsverband waarbij de opgave centraal staat en waar professionals, vanuit organisaties, samenwerken, leren en effectiever worden. Het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen, vraagt om een duurzaam lerende aanpak. Kennis over wat werkt en versterking van competenties moeten hand in hand gaan met samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Samenwerking op verschillende niveaus van uitvoering en sturing, en samenwerking tussen verschillende aandeelhouders vanuit praktijk, beleid en wetenschap. 

Het netwerk Met Andere Ogen staat open voor iedereen die werkzaam is op het snijvlak van onderwijs, zorg en jeugd en samen beter wil worden. Zij zijn welkom om onze kennis en kunde te vergroten in zogenaamde Communities of Practice rond een aantal thema’s, zoals ouderbetrokkenheid, cultuur van samenwerking en het vraagstuk van de poreuze randen. Of je nu inspiratieregio bent en/of aandeelhouder. Deze professionals weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te worden bij interventies. Samen al lerende doen wat werkt. Verbinders vanuit zowel de inspiratieregio’s als vanuit de Coalitie vormen het verbindersnetwerk en daarmee het hart van het lerende netwerk. 

Bij de lerende aanpak is deze interactieve website een belangrijke tool waarop netwerken interactief kunnen samenwerken. Hier vind je uiteenlopende instrumenten in de Toolbox met kennis, trainingen, experts en een Wat Werkt Dossier. Het programmabureau staat proactief ter beschikking om alle vragen te matchen en te makelen.