Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie.
Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

17 oktober 2022

Wat zijn de voordelen van de collectieve inzet van zorg? Wat zijn de werkzame factoren? En hoe werk je naar een collectieve financiering van zorg toe? Dit en nog veel meer komt aan bod in de Handreiking De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd van de regio Hart van Brabant.

> Lees meer..
02 september 2022

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen'
onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Lees er alles over in hun laatste nieuwsbrief.

> Lees meer..
27 juni 2022

In de dialogen tot nu toe keken we al naar de ontwikkelkansen voor kinderen door de ogen verschillende groepen uit het ecosysteem, zoals ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van zogeheten onderwijszorgarrangementen gingen we in gesprek over het creëren van zo’n ontwikkelingsplek voor hun kinderen, waar zorg en onderwijs worden gecombineerd. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat hebben deze initiatieven voor hen én de kinderen betekend? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? En welke lessen kunnen de ministeries en andere spelers in het ecosysteem hieruit trekken?

> Lees meer..
19 mei 2022

In de negende editie van de Met Andere Ogen Dialoog staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Ouders en initiatiefnemers gaan in gesprek over hun weg naar het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen.

> Lees meer..
22 februari 2022

In de onderwijszorgbrief van november 2020 is aangekondigd te starten met de begeleiding van proeftuinen voor onderwijszorgarrangementen (OZA). Sinds mei 2021 begeleidt BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien proeftuinen OZA.

> Lees meer..
28 september 2021

Vlak voor de zomer zijn we vanuit de agenderingswerkgroep begonnen met het zichtbaar maken van de adviezen van René Peeters waarmee we de MAO beweging zijn begonnen. Zes inspiratieregio's geven door middel van een filmpje een kijkje in hun keuken hoe zij één van de zes adviezen in de praktijk brengen.

> Lees meer..
24 september 2021

Op verzoek van Met Andere Ogen onderzocht bureau Andersson Elffers Felix (AEF) de verschillende financieringswijzen van onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Het eindrapport met de titel Financiering dienstbaar maken verscheen op 20 september 2021 en kwam tot stand na gesprekken met tientallen ervaringsdeskundigen uit de wereld van gemeenten, schoolbesturen, jeugdzorg en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

> Lees meer..
17 maart 2021

De samenwerking van onderwijs en jeugdhulp is complex. Op alle niveaus moet samengewerkt worden aan dezelfde doelstelling, terwijl het vaak ontbreekt aan kennis van elkaars opdracht en uitgangspunten. Het is een ingewikkelde opgave, maar niet onmogelijk! Om hierbij te helpen, ontwikkelde inspiratieregio Holland Rijnland de HollandRijnlandMethode (dHRM).

> Lees meer..
02 maart 2021

Op verzoek van het programma Met Andere Ogen is binnen de Community of Practice Langdurig bindende afspraken', door bureau AEF onderzoek gedaan naar overeenkomsten en verschillen tussen de wetten die van toepassing zijn in de domeinen onderwijs, zorg en kinderopvang.

> Lees meer..
01 december 2020

Inspiratieregio FoodValley heeft een Model Passende Samenwerking ontwikkeld. Dit wordt gebruikt voor Jeugdhulp en Onderwijsondersteuning. 8 Gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden werkten samen aan deze digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om ondersteuningsvragen te beantwoorden.

> Lees meer..