03 maart 2020

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimulerinsprogramma zet zich in voor een verbeterde aanpak van dyslexie, ook op het gebied van bestuur en beleid. Het Stimuleringsprogramma wil hierin vooral een verbindende rol vervullen en samenwerking in lerende netwerken stimuleren.

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken aan goed lees- en spelllingsonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er toe leiden dat alle leerlingen – met of zonder dyslexie – zo geletterd mogelijk worden en zich hierbij competent en gewaardeerd voelen. 

Ook in jouw regio!

Niet alleen op tactisch en operationeel niveau verbindt het programma reeds bestaande regionale netwerken, maar ook op strategisch niveau zoeken we aansluiting. Wil je als inspiratieregio of aandeelhouder dit onderwerp meenemen in je regionale aanpak, neem dan contact met ons op via info@dyslexiecentraal.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen