17 februari 2020

KPZ stimuleert samenwerken

Wat doet een tweedejaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle? De vlog De Week van Sanne toont praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen verschillende professionals.

Mét Andere Ogen wordt met enthousiasme omarmd door opleidingen in de regio Zwolle, waar René Peeters op 8 januari jl. voor de tweede keer een masterclass verzorgde over de samenwerking tussen de verschillende domeinen.  De Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en de Campus Kind en Educatie (samenwerking hogescholen KPZ, Viaa en ROC’s Landstede en Menso Alting) hebben nieuwe opleidingen ontwikkeld die domein-overstijgend zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Associate Degree opleiding (AD) Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Een AD is een tweejarige HBO-opleiding na bijvoorbeeld het MBO.

 

Theorie en praktijk

De opleiding zorgt voor breed opgeleide professionals die in theorie en praktijk leren over kinderopvang, onderwijs, zorg en maatschappij. Afgestudeerden hebben een bredere blik op de professionele wereld rond het kind en kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor ouders en kinderen in onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg enz.  Inmiddels zijn als 70 professionals afgestudeerd. Momenteel zijn er nog 180 studenten bezig en komend studiejaar worden er meer dan honderd nieuwe studenten verwacht. Nieuwsgierig geworden? In de vlog van tweedejaars studente Sanne kun je zien wat zij doet tijdens praktijkdagen op Kindcentrum De Bolster en tijdens de lesdag op KPZ. De Week van Sanne toont praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen verschillende professionals.

 

Master voor leidinggevenden

Daarnaast heeft KPZ samen met Hogeschool Viaa een master voor leidinggevenden ontwikkeld om professionals voor te bereiden op het samenwerken in de complexe context van het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden. In de master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie staat een nieuwe en actuele visie op formeel en informeel leiderschap centraal. Lees hier meer.

Deze master is een mooi voorbeeld dat navolging verdient in het land. Meer kennis over elkaar domeinen en elkaars werk stimuleert het samenwerken en leert je hoe je in dit ingewikkelde veld aanvullend kunt zijn aan elkaar.

Voor meer informatie: A.Looijenga@kpz.nl Directeur Dienstverlening KPZ en lid programmateam Campus Kind en Educatie


Delen