12 februari 2020

Inclusieversneller: omdat samen opgroeien ook samen onderwijs betekent

Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passend zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Zes netwerkpartners uit onderwijs presenteren een gezamenlijke Inclusieversneller.

Passend onderwijs staat hoog op de agenda van ouders, leerlingen, scholen, zorgpartners en politiek. Komende maanden wordt de Wet Passend Onderwijs uit 2014 geëvalueerd. Zes netwerkpartners uit het onderwijs hebben de handen alvast ineengeslagen en geven de richting aan met een breed gedeelde Inclusieversneller. Omdat samen opgroeien ook samen onderwijs betekent.

De school als basis

De inclusieversneller is opgesteld door het Netwerk LPO, LECSO, het SBOwerkverband, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de sectorraad SWV VO en het Stichting Platforms VMBO. Zij geven hierin aan welke concrete stappen zij zullen zetten om te komen tot meer inclusie. Hieronder verstaan zij dat alle leerlingen zoveel mogelijk binnen een en dezelfde school hun onderwijs kunnen volgen, zo nodig met toevoeging van zorg. Onderwijs, jeugdhulp, zorg én vrije tijd zijn in deze visie in en om de school georganiseerd. Voor het praktijkonderwijs geldt overigens dat de gezamenlijke ambitie meestal al is gerealiseerd. Deze opdracht maakt immers onderdeel uit van het eigen curriculum.

Concrete richtlijnen

De inclusieversneller formuleert tien concrete richtlijnen waarmee zij de beweging naar een inclusieve samenleving willen versnellen:

  1. Inclusie is een werkwoord.
  2. Onderwijs, jeugdhulp, zorg en vrije tijd moeten zoveel mogelijk in en om de school georganiseerd worden.
  3. Er wordt een ondersteuningsbehoefte geformuleerd, geen label geplakt.
  4. Wij leren samen, bij voorkeur in een zo geïntegreerd mogelijke setting.
  5. Leerlingen hebben een ontwikkelrecht.
  6. Alle bij de jeugd betrokken partijen moeten samen optrekken.
  7. Er moet voor een eenduidige route naar een passend aanbod worden gezorgd.
  8. En dat is geen bureaucratische route.
  9. Er wordt geluisterd naar kinderen, jongeren en hun ouders.
  10. Muren tussen hokjes worden geslecht.

In de bijlage kun je de pdf van de Inclusieversneller downloaden.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: