10 februari 2020

Werkconferentie Rijnmond: samenwerken vraagt geduld en begrip

Tijdens een werkconferentie op 20 januari kwamen in Rijnmond ruim 150 mensen bijeen die verbonden zijn met de ontwikkeling van kinderen. Er was vertegenwoordiging van gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpaanbieders en jeugdgezondheidszorg.

De dag stond onder de bezielende leiding van Dennis Gerits (bestuurder samenwerkingsverband Kind Kracht) en Wouter Struijk (wethouder Nissewaard). Beiden zijn lid van de regionale stuurgroep transformatie en werken als duo aan de opgave verbinden onderwijs en jeugdhulp. Een van de sprekers was René Peeters, bestuurlijk ambassadeur Met Ander Ogen. Hij was gevraagd de 7 aanbevelingen uit het rapport ‘Met andere ogen’ toe te lichten.

Na het verhaal van Peeters werden in vier subgroepen vijf thema’s besproken waarbij samenwerking noodzakelijk is. Kreten uit de subgroepen waren zoal:

  • We moeten met elkaar afspraken maken over verantwoordelijkheden en eigenaarschap.
  • Flexbudgetten onderwijs jeugdhulp zouden schotten kunnen doorbreken. 
  • Huisartsenroute is een risico omdat we onvoldoende zicht hebben op de doorverwijzing. 
  • Samen (jeugdhulp, wijkteam, onderwijs) intervisie gaan organiseren. 
  • Meer zorg in de school, zowel vast als flexibel  
  • Werken met een casemanagers met mandaat en flying teachers in de jeugdhulpverlening. 
  • Gezamenlijke visie op normaliseren ontwikkelen. 
  • Samen resultaatgerichte agenda opstellen met gezamenlijke monitoringsafspraken. 

De ochtend werd afgesloten met een paneldiscussie. De slotzin ging over samenwerken. Samenwerken betekent ook het verplaatsen in rol van de ander. We zitten allemaal in ons eigen ‘schuitje’ die al veel van ons vergt. Samenwerken vraagt geduld en begrip om ook elkaars schuitje te leren kennen. 

Blik vooruit

Wouter Struijk sloot de werkconferentie af met een blik vooruit. Ze gaan verder op hun pad als duo van de stuurgroep. Hij neemt Dennis mee naar de themasessie met wethouders en Dennis neemt Wouter mee naar de samenwerkingsverbanden. En alle deelnemers worden uitgenodigd om in 2020 met elkaar on tour te gaan. Elkaar inspireren langs de goede voorbeelden in de regio!

Door: Dagmar Ambachtsheer, Buro ZIJN


Delen