02 februari 2020

CoP Interprofessioneel samenwerken

Om tijdig de goede inschatting te maken van wat een kind nodig heeft en waar nodig laagdrempelige ondersteuning te bieden, is het belangrijk de juiste expertise te hebben, dichtbij het kind. Daarvoor zijn interprofessionele teams rond scholen nodig, met de juiste kwaliteit en expertise.

Rond deze eerste aanbeveling uit het rapport ‘Met andere ogen’ van René Peeters wordt deze Community of Practice georganiseerd.

Kernvragen bij dit thema:

Op veel plaatsen is al ervaring met het interprofessioneel samenwerken rond jeugdigen, vooral in de uitvoeringspraktijk van scholen, wijkteams, enzovoort. Toch gaat het nog niet overal vanzelf en leven er nog flink wat vragen en wensen voor verbetering hiervan. De ’inspiratieregio’s en aandeelhouders hebben de volgende thema’s aangereikt, waarmee we aan de slag gaan:

 1. Interprofessioneel samenwerken met de juiste expertise, binnen verschillende contexten, zoals: knooppunten, werkgemeenschappen, IKC’s, MDO’s en dergelijke, in verschillende onderwijsdomeinen (PO-VO-MBO-(V)SO).
 2. Leren van (complexe) casussen; Wat was de essentie van de aanpak? Hoe verliep het? Wat waren bruikbare elementen? (Hoe) zou het beter gekund hebben? Wat leren we hieruit?
 3. Hoe creëer je betrokkenheid, gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid, verdwijnen van vrijblijvendheid, professionele handelingsruimte (mandaat), kindbelang voorop, samenwerken in het DNA ...  vanuit eigen rollen – taken - verantwoordelijkheden – organisaties – sectoren?
 4. Hoe kunnen ouders en kinderen (passend) betrokken worden bij interprofessionele samenwerking? Wat is hun rol / expertise / inbreng? Hoe bereid je ze voor? Wat levert het op? Wat is lastig? En hoe kan dat opgelost worden?
 5. Hoe creëer je gezamenlijkheid, elkaar kennen, ontmoeten, samen reflecteren, gezamenlijke intervisie, een gezamenlijke lerende aanpak, enz.?
 6. Omgaan met AVG en privacy in de samenwerking, in het belang van kind en ouders? Balans tussen zorgvuldig handelen en AVG als excuus of verlammend middel?
 7. Van organisatiegestuurd naar vraaggestuurd (kindgestuurd) handelen en integrale onderwijs- en gezinsplannen; hoe kom je daar?  
 8. Goede monitoring van opbrengsten, doelrealisatie en samenwerking, bedoeld om samen van te leren. 

Zo gaan we aan de slag

In de bijeenkomsten nemen we deze vragen als startpunt, waarbij we samen bepalen welke vragen gemeenschappelijk zijn, waar gezamenlijke prioriteiten liggen en wat gewenste leeropbrengsten zijn.

We maken vooral gebruik van elkaars expertise, maar ook van landelijk verzamelde kennis en tools.

 

Doel van deze CoP

Samen aan de slag gaan met deze eerste aanbeveling uit het rapport ‘Met Andere Ogen’ van Peeters.

 

Praktische informatie

 • Data.
  • Vrijdag 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 4 september van 13.00 – 17.00 uur
 • Locatie: nnb
 • Begeleiding: Pauline van Viegen, procesmanager, expert professionalisering en versterken van vakmanschap en Marij Bosdriesz, inhoudsdeskundige op verbinding onderwijs en jeugdhulp.

 

 

 

 

 


Delen