02 februari 2020

CoP Onderwijs-zorgarrangementen en poreuze randen

Kinderen met complexe zorgvragen hebben vaak zowel onderwijs als zorg nodig. Om onderwijs, ondersteuning en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het belangrijk dat onderwijs en zorginstellingen goed met elkaar samenwerken, niet alleen op de werkvloer maar ook op management- en bestuurlijk niveau.

In de praktijk zien we de volgende mogelijkheden om de ontwikkelingskansen van kinderen met complexe zorgvragen te vergroten:

 1. Kinderen volgen onderwijs op een school. In dat geval wordt zorg toegevoegd aan het onderwijs op een onderwijslocatie.
 2. Kinderen kunnen binnen een schoolgebouw nog niet of niet meer tot leren of ontwikkeling komen. Ze volgen daarom een programma in een zorgsetting en onderwijs wordt toegevoegd aan het aanbod in de zorgsetting.  De meeste kinderen (dus niet allemaal) hebben een vrijstelling van de leerplicht.
 3. De collectieve voorziening : bijvoorbeeld een structurele onderwijs-zorgklas op een school of een zorgonderwijsgroep op een zorglocatie.

Het accent van de bijeenkomsten ligt op onderwijs in een zorgsetting en de collectieve voorziening.

Kernvragen bij dit thema:

We zoomen in op een tal van ontwikkelvragen. Hoofdonderwerpen en voorbeeldvragen zijn:

 • Doelgroep: over wie gaat het? Over welke complexe hulpvragen gaat het? Welke kinderen vallen nu tussen wal en schip?
 • Grenzen van wet en regelgeving: tegen welke grenzen loopt met aan en welke kinderen hebben daar het meeste last van?
 • Kwaliteitskader: hoe borg je de kwaliteit? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe zit het met de verschillende inspecties?
 • Leerplichtontheffing: welke criteria worden er gehanteerd in de verschillende regio’s? Hoe wordt onderwijs betrokken bij kinderen met een leerplichtontheffing? 
 • Financiën: hoe kunnen onderwijs- en zorg budgetten gekoppeld worden? Hoe kom je tot een goede kosten-batenanalyse?

Uitkomsten en oplossingsrichtingen uit deze gesprekken worden ook benut bij de landelijke beleidsontwikkeling VWS en OCW.

Voor wie

Vertegewoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen die zich bezighouden met passend onderwijs op zowel beleids- als uitvoeren niveau.

Zo gaan we aan de slag

We gaan met elkaar in gesprek om de belangrijkste knelpunten boven tafel te krijgen en samen te onderzoeken op basis van onze gezamenlijke kennis en ervaringen welke oplossingsrichtingen er zijn. Wat is het probleem, wat is er al geprobeerd, wat zijn de ervaringen daarmee en hoe kunnen we verder om te komen tot verbetering?

 

Doel van deze CoP

Het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met complexe hulpvragen door met verschillende regio’s samen te onderzoeken wat de knelpunten, mogelijkheden en successen zijn in het creëren van passend aanbod.

 

Praktische informatie

 • Data: woensdag 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni en 2 september van 9.00 – 13.00 uur
 • Locatie: nnb.
 • Begeleiding: Vincent Fafieanie, Willeke van Sleeuwen en Bob Austmann Nederlands Jeugdinstituut i.s.m. Natalie Jonkers (VWS)

 

 


Delen