02 februari 2020

CoP Monitoring

Eén van de leidende principes van de coalitie is: samen steeds beter worden. Met het programma Met Andere Ogen willen we een beweging op gang brengen waarbij het in al ons doen en laten normaal is om te willen en durven leren en om samen de kwaliteit te verbeteren

Kernvragen bij dit thema:

Hoe is monitoring relevant voor bestuur, beleid, maar vooral ook voor de praktijk? Hoe draagt het werk van (zorg) professionals op scholen, in de wijk, thuis of in instellingen bij aan het welzijn van kinderen? Wat is het directe effect van mijn werk als professional? En welke afspraken dragen hieraan bij of belemmeren dit?

Voor wie

De CoP Monitoring is bedoeld voor een mix van beleidsmakers van gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en professionals in de uitvoering die in hun eigen regio  en met een groep collega’s uit andere regio’s wil leren en reflecteren om in het eigen proces snellere stappen te kunnen zetten.

Zo gaan we aan de slag

  • Leren van elkaar en voorbeelden uit regio’s die al stappen hebben gezet met het monitoren van lokale afspraken; wat werkt en wat niet? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren?
  • Leren vanuit de wetenschap, monitoren in een netwerk. Hoe doe je dat? En hoe wordt het niet te groot?
  • Wat kunnen we leren van innovaties? Hoe kunnen we de impact hiervan meten?
  • Leren toepassen van een kwaliteitscyclus in een complexe samenwerking. Leren om de verschillende perspectieven een vanzelfsprekend onderdeel te laten maken van de kwaliteitscyclus (ervaringen van jongeren en ouders en professionals);
  • Leren hoe we cijfers moeten duiden aan de hand van de vier duidingsvragen vanuit de oplossingsgerichte therapie.

 

Doel van deze CoP

Dat elke deelnemende regio beter wordt in het toepassen van monitoring om (samen) steeds beter te worden.  Op basis van de leerbehoefte van elke regio is er ruimte om het programma verder in te vullen of aan te passen.  Bij een aantal bijeenkomsten zijn gastsprekers aanwezig vanuit de wetenschap, de praktijk en het ouderperspectief.

 

Praktische informatie

  • Data:
    • Maandag 2 maart, 6 april, 18 mei, 8 juni en 7 september van 13.00-17.00 uur
  • Locatie: nnb.
  • Begeleiding: Lieke Salomé, senior onderzoeker transformatie jeugd en projectleider AOJ monitor NJi en Marianne Hooijsma, onderzoeker NJi

Delen