03 februari 2020

CoP Bindende afspraken voor onderwijs, jeugd en zorg

Deze community gaat aan de slag met de vraag hoe tot meerjarige, bindende lokale en regionale afspraken te komen op de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kernvragen bij dit thema:

Hoe komen we tot een gezamenlijke integrale visie op de ononderbroken ontwikkeling van elk kind op lokaal/regionaal niveau? Hoe vertalen we deze visie en afspraken naar gezamenlijk vastgestelde resultaten, waar iedereen aan bijdraagt en die gezamenlijk gemonitord worden? Wat vraagt dit van bestuurders?

Voor wie

De community is bedoeld voor een mix van beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties die in hun eigen regio bezig zijn met het bestuurlijk borgen van samenwerkingsafspraken. Deelnemers willen met een groep collega’s uit andere regio’s leren en reflecteren om in het eigen proces snellere stappen te kunnen zetten. Je schrijft je in als duo vanuit gemeente en onderwijs.

Zo gaan we aan de slag

We gaan in deze community aan de slag met het:

 • Leren van elkaar en voorbeelden uit regio’s die al stappen hebben gezet in een samenhangende visie;
 • Leren vanuit de wetenschap, met name de bestuur en organisatiekunde. Wat weten we over het sluiten van allianties tussen gemeentelijke overheid en maatschappelijke partners. Wat werkt daar wel en wat werkt er niet?
 • Leren toepassen van een kwaliteitscyclus in een complexe samenwerking;
 • Leren hoe je de ervaringen van jongeren en ouders als vliegwiel in een lokaal/ regionaal bestuurlijk proces kunt benutten.

Bij een aantal bijeenkomsten zullen gastsprekers aanwezig zijn vanuit de wetenschap, de praktijk, vanuit zorginstellingen en vanuit het ouderperspectief.

Doel van deze CoP

 1. Elke deelnemende regio komt zelf een flinke stap verder in het eigen proces, bijvoorbeeld een goedgekeurd plan van aanpak. Op basis van de leerbehoefte van elke regio is er ruimte om het programma verder in te vullen of aan te passen. 
 2. Met elkaar bouwstenen benoemen van niet alleen een inhoudelijke visie op een ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar ook de processtappen voor de totstandkoming van bestuurlijke afspraken.
 3. Aan de hand van deze bouwstenen agendasetting richting de beleidscoalitie op mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving rondom het OOGO passend onderwijs en de jeugdwet.

 

Praktische informatie

 • Data: Donderdag 5 maart, 9 april, 11 mei, 9 juni en 8 september van 13.00 – 17.00 uur
 • Locatie: nnb.
 • Begeleiding:
  • René Peeters, bestuurlijk ambassadeur ‘met andere ogen’
  • Bas Wijnen, leidinggevende vakgroep kwaliteit, beleid en monitoring NJi
  • Marloes Driedonks, projectleider ‘samen sturen op kwaliteit van jeugdbeleid’ NJi
  • Guillermo Holman, beleidsmedewerker onderwijs, VNG. 

Delen