15 september 2022

Vera Naber nieuwe netwerkregisseur Met Andere Ogen

Met trots presenteren wij: de nieuwe netwerkregisseur van het netwerk Met Andere Ogen (MAO). Vera Naber is per 1 september verantwoordelijk voor de strategische koers van het netwerk, dat bestaat uit ouders, jeugdigen en professionals uit verschillende domeinen. Samen zetten zij zich in voor een betere samenwerking en verbinding tussen opvang, onderwijs, ondersteuning en ontspanning, om zo de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland te vergroten.

Met Andere Ogen werd in 2019 opgericht als beweging vanuit een verlangen om op landelijk, regionaal en lokaal niveau de samenwerking tussen kinderopvang, jeugd-, onderwijs- en welzijn/zorgorganisaties te versterken. Begin dit jaar besloot de Regiegroep om MAO voort te zetten als lokaal en inclusief netwerk en daarbij de samenwerkende coalities, zelfstandige partners, individuele initiatieven en programma’s uit het netwerk, bij elkaar te brengen in de vorm van de zogeheten MAO-tafel. Vera Naber zal leidinggeven aan deze tafel.

Over de nieuwe netwerkregisseur

Vera beweegt al enige tijd op het snijvlak van onderwijs & zorg. Zij is actief betrokken bij het netwerk van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, voorzitter van de sectie Jeugd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werkt nauw samen met kennisinstituten zoals het Nederlands Jeugdinstituut. Klaas Koelewijn, voorzitter van de Regiegroep MAO: ‘In Vera Naber hebben we de juiste kandidaat gevonden voor de nieuwe fase waar MAO nu aan gaat beginnen. Met haar brede netwerk en achtergrond als ontwikkelingspsycholoog, haar ervaring als onderwijs- en beleidsadviseur en projectbegeleider, én haar tomeloze passie voor opvang, onderwijs en (jeugd)zorg hebben wij het volste vertrouwen dat Vera samen met het werkveld de ambities van MAO zal gaan waarmaken’.

Meer weten en contact?

Nieuwsgierig geworden? In de volgende nieuwsbrief van 23 september stelt Vera zich uitgebreid aan jullie voor en zal ze meer vertellen over haar plannen voor MAO. Kijk ondertussen ook op onze website aanpakmetandereogen.nl. Hier vind je alle informatie over het netwerk, onze ambities en wat we tot nu toe al hebben bereikt. Ook lees je hier hoe je partner kunt worden van het netwerk.

Voor meer informatie en contact met Vera: stuur een mail aan metandereogen@vng.nl

Namens de Regiegroep,

Klaas Koelewijn (Onderwijs) 
Wendela Kuper (VWS)
Ali Rabarison (VNG)
Martijn Sanders (OCW)