06 september 2022

Mentale gezondheid van jeugdigen, een zorg die ons allen aangaat

Mentale gezondheid van jeugdigen is een zorg die niet alleen onze staatssecretaris Maarten van Ooijen VWS bezighoudt, het is ook een terugkerend thema in ons MAO-netwerk. Uit de vele gesprekken is merkbaar dat opvang, onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en zorg vinden dat de mentale gezondheid van jeugdigen ons allemaal aangaat, net als de ministeries van OCW, VWS, sociale zaken en participatie.

Zorgen over de mentale veerkracht van jeugdigen was ook een reden om een denktank te vormen. Zij bundelden hun denkkracht om antwoorden te vinden hoe de mentale veerkracht van jeugdigen te versterken? Daarbij kwamen vervolg vragen aan bod. Hoe maken we gezinnen mentaal sterker? En hoe komen we tot een gezinsvriendelijkere samenleving? Het resultaat van deze co-creatie is beschreven in het boek Mentale vooruitgang van gezinnen, dat eind september uitkomt.

De denktank bestond uit gemotiveerde wetenschappers, (ervarings-) deskundigen en bestuurders uit het hele jeugd- en onderwijsdomein en ook betrokken bij het MAO-netwerk. In juni 2021 is de denktank gestart vanuit de wens vorm te geven aan een samenleving waarin gezinnen mentaal kunnen floreren.

De denktank heeft de mentale staat van onze maatschappij tegen het licht gehouden, een nieuwe gezinsvriendelijke samenleving uitgewerkt, en acties bedacht om deze te bereiken. Resultaat een breed boek voor een breed publiek.

Droombeeld

Het boek schetst een droombeeld van hoe gezinnen kunnen zijn in 2050 en laat zien hoe we dat droombeeld dichterbij kunnen brengen. Het beschrijft een kindvriendelijke samenleving met sociale, groene woonwijken, integrale scholen en een betrouwbare pedagogische infrastructuur. Het laat ook zien wat gezinsgenoten zelf kunnen doen om hun gezin mentaal krachtiger te maken.

Dit boek is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van kinderen, in hun opvoeding en in de vraag hoe je als opvoeder, ook in uitdagende omstandigheden, samen met hen een fijn gezin kunt vormen.  Een boek voor iedereen die graag meer wil weten over mentale vooruitgang en over de psychologische, culturele, ideologische en sociale mogelijkheden waarvan we weten dat ze helpen het gezinsleven mentaal krachtiger en beter te maken.

Piekeren

Het is een boek voor mensen met een passie voor publieke en geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. En voor mensen die piekeren over de vraag of het nou ooit nog iets wordt met de inzet op preventie en gezondheidsbevordering. Het is een boek voor mensen die dromen van de inrichting van een daadwerkelijk gezinsvriendelijke samenleving, waarin opvoeders en kinderen samen een aangenaam leven kunnen leiden.

Het is niet alleen een theoretisch boek, het geeft ook praktische tips voor het vergroten van de mentale kracht van gezinnen. Deze tips zijn zowel bedoeld voor opvoeders zelf als voor de mensen die opvoeders ondersteunen. Ten slotte is dit ook een politiek ideeënboek. Het biedt een denkraam voor politici, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers die vanuit een positieve, consistente en gedragen visie concreet invulling willen geven aan de mentale vooruitgang van jeugd en gezin in Nederland.

Er is veel te doen, is de conclusie van de denktank. Dat nemen we ons ter harte door de implicaties uit het boek bespreekbaar te maken in onze MAO-dialogen en werksessies.

Het boek verschijnt naar verwachting op 15 september. Klik hier voor meer informatie en om het te bestellen, of ga naar de betere boekhandel.