15 januari 2020

Nieuwe ontwikkelgroepen SPO

Met Andere Ogen werkt samen met anderen die op het snijvlak van onderwijs zorg en jeugd doen en leren. Zo ook met Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). SPO heeft twee nieuwe ontwikkelgroepen opgesteld: Preventie van thuiszitten en Jeugdhulp op school.

Doel van de ontwikkelgroepen is het verbinden van initiatieven om van elkaar te kunnen leren. Per ontwikkelgroep worden vier bijeenkomsten gepland. Iedere groep bestaat uit maximaal 15 – 20 deelnemers. De concrete inhoud binnen de ontwikkelgroepen wordt bepaald door de vragen die de deelnemers indienen. Dit geldt zowel voor het niveau van thematiek als de werkvorm.

Preventie van thuiszitten

Het reduceren en het voorkomen van het aantal leerlingen dat thuis zit is een complex en weerbarstig vraagstuk. Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen thuiszitten. Vaak is een combinatie van ‘onderwijs en jeugd aanbod’ of samenwerking tussen beide nodig om deze jongeren op een duurzame manier terug te leiden naar het onderwijs. Op verschillende plekken in het land wordt daarom voortdurend gezocht naar oplossingen en gestreefd naar het (verder) versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen.

Deze ontwikkelgroep richt zich op kennisuitwisseling over de lokale aanpak van (preventie) van thuiszitten en de samenwerking te versterken. De eerste bijeenkomst staat gepland op 25 maart 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan ontwikkelvragen van de verschillende deelnemers centraal. Op basis van deze sessie worden de thema’s voor opvolgende bijeenkomsten (drie in totaal) vastgesteld.

Voor aanmelden en meer informatie: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/ontwikkelgroep-preventie-van-thuiszitten/

Jeudhulp op scholen

Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van deze verschillende initiatieven? Met deelnemers bespreken we de diverse organisatievormen, onderliggende vraagstukken en de individuele ontwikkelvragen. De eerste bijeenkomst staat gepland op 30 maart. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkelvragen die deelnemers ingediend hebben. Op basis van een clustering van de vraagstukken worden de thema’s van de volgende bijeenkomsten bepaald.

Voor aanmelden en meer informatie: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/ontwikkelgroep-jeugdhulp-op-school/

 


Delen