25 juni 2022

Eindevaluatie Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde 'proeftuinen' onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid.

Het doel hiervan is het verbeteren van het ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. Het project Proeftuinen OZA is inmiddels afgerond en de leerpunten zijn verwerkt in een eindevaluatie en een toolbox. De publicaties zijn hier te vinden.